< >

Rivning

Inom kommunens tätorter (detaljplanerat område) behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller riva delar av byggnader.

Utanför tätorterna krävs det istället oftast en anmälan om rivning.

Innan du får påbörja en rivning måste du ha fått ett startbesked.

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad.

Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel ett uterum.

Om du samtidigt som rivningen ska genomföra andra åtgärder som kräver bygglov eller anmälan, kan oftast rivningen ingå som en del i huvudärendet.

Det räknas också som rivning att flytta en byggnad från en plats till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

 

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på vad som gäller 

Kontakta oss om du är det minsta osäker 

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.

kräver e-legitimation

Bygglovsansökan Länk till annan webbplats. (kräver e-legitimation) länk till e-tjänst

Skatteverket Länk till annan webbplats. (här kan du ansöka om e-legitimation)

Ditt rivningslov gäller i fem år och du måste påbörja arbetet inom två år.

Eftersom bygglovsavgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på bygglovsansökan.


Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalité som krävs för att handläggning ska kunna ske.

Ange fastighetsbeteckning på alla handlingar

Handlingarna ska bifogas digital i PDF-format i e-tjänsten

Handlingar som ska medfölja din rivningsansökan eller rivningsanmälan: 

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning.

Exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

 

Vi tar ut avgifter för handläggningen enligt en fastställd taxa.

Eftersom avgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på din ansökan.

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB. (länk till plan- och bygglovstaxa)


Denna sida uppdaterades