< >

Avgifter och taxor

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på vad som gäller

Kontakta oss om du är det minsta osäker 

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.

kräver e-legitimation

Vad kostar det?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, bygg-/rivningslov och anmälan.

Byggnadsnämndens avgifter  Länk till annan webbplats.(Boverket)

Avgiften grundar sig på kommunens taxa Pdf, 361.1 kB. och beror bland annat på hur omfattande ärendet är. 

Mervärdeskatt utgår inte på myndighetsutövning.

Här hittar du räkneexempel och länkar till

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB.

Eftersom avgiften avser prövningen av ärendet kommer du faktureras även om du får avslag på din ansökan. Kommunens rådgivning är däremot gratis.

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift om du bygger/river eller tar i anspråk en byggnad utan lov. I en del fall kan du bli tvungen att återställa eller riva det du byggt.

Tänk också på att du inte börjar bygga förrän du fått både bygglov och startbesked. Även i de fallen har kommunen skyldighet att ta ut en sanktionsavgift.

Här hittar du några räkneexempel och en ungefärlig avgift för de mest förekommande bygglovs- och/eller anmälningsärenden. (2022)

Länkar till Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB.

Tänk på att det kan tillkomma vissa avgifter t ex: planavgift,
avgift för kartor, utsättning mm

Prisexempel (2022) 

Attefallsåtgärder                                    2 900 kronor

Eldstad inkl skortsten/rökkanal               1 200 kronor

Prisexempel (2022) 

Mindre fasadändring                         2 300 kronor

Inglasat uteplats/uterum                  3 400 kronor
oavsett storlek                 

Garage/uthus >50 kvm                    3 200 kronor
Garage/uthus <50 kvm                    6 400 kronor

Tillbyggnad bostadshus 40 kvm        6 400 kronor

Villa inkl garage 200-299 kvm        25 300 kronor

I många fall kan det tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.

Prisexempel (2022)

Planavgift för nybyggnad av villa        29 000 kronor

I vissa fall baseras avgiften på en timtaxa. (2022)

Timtaxa                                      1 000 kronor 

Denna sida uppdaterades