< >

Avgifter och taxor

Vad kostar det?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, bygg-/rivningslov och anmälan. Avgiften grundar sig på kommunens taxaPDF och beror bland annat på hur omfattande ärendet är. 

Räkneexempel

Prisexempel (2016) på vanligt bygglov vid nybyggnation av enplans bostadshus inom detaljplan som följer planens bestämmelser, inklusive startbesked med mera.

Garage/uthus 30 kvm

2 700 kr

Tilbyggnad bostadshus 40 kvm

5 700 kr

Villa inkl garage 200-299 kvm

23 100 kr

Obs! I många fall kan det tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande. 

Planavgift för nybyggnad av villa

26 600 kr

För så kallade Attefallshus baseras avgiften på en timtaxa på 950 kr (2016).

Attefallsfritidshus

6-9 timmar

Attefallsbostad

6-9 timmar

Attefallstillbyggnad

4-7 timmar

Attefallskomplementbyggnad

ca 3 timmar

Eftersom avgiften avser prövningen av ärendet kommer du faktureras även om du får avslag på din ansökan. Kommunens rådgivning är däremot gratis. Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift om du bygger/river eller tar i anspråk en byggnad utan lov. I en del fall kan du bli tvungen att återställa eller riva det du byggt.

Tänk också på att du inte börjar bygga förrän du fått både bygglov och startbesked. Även i de fallen har kommunen skyldighet att ta ut en sanktionsavgift.

Denna sida uppdaterades

Dela: