< >

Avgifter och taxor

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på vad som gäller

Kontakta oss om du är det minsta osäker 

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.

kräver e-legitimation

Vad kostar det?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, bygg-/rivningslov och anmälan.

Avgiften grundar sig på kommunens taxa Pdf, 361.1 kB. och beror bland annat på hur omfattande ärendet är. 


Här hittar du räkneexempel och länkar till

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB.

Eftersom avgiften avser prövningen av ärendet kommer du faktureras även om du får avslag på din ansökan. Kommunens rådgivning är däremot gratis.

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift om du bygger/river eller tar i anspråk en byggnad utan lov. I en del fall kan du bli tvungen att återställa eller riva det du byggt.

Tänk också på att du inte börjar bygga förrän du fått både bygglov och startbesked. Även i de fallen har kommunen skyldighet att ta ut en sanktionsavgift.


Här hittar du räkneexempel och länkar till

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB.


Prisexempel (2016) på vanligt bygglov vid nybyggnation av enplans bostadshus inom detaljplan som följer planens bestämmelser, inklusive startbesked med mera.

Garage/uthus 30 kvm                   2 700 kronor

Tillbyggnad bostadshus 40 kvm      5 700 kronor

Villa inkl garage 200-299 kvm      23 100 kronor

I många fall kan det tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande. 

Planavgift för nybyggnad av villa        26 600 kronor

För så kallade Attefallshus baseras avgiften på en timtaxa på 1000 kronor (2022).

Attefallsfritidshus                        6-9 timmar

Attefallsbostad                            6-9 timmar

Attefallstillbyggnad                      4-7 timmar

Attefallskomplementbyggnad       ca 3 timmar


Denna sida uppdaterades