< >

Bygga, ändra och riva

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter:
Om du använder en mobiltelefon eller surfplatta hittar du kontaktuppgifter längs ner på den här sidan.

Om du använder dator hittar du kontaktuppgifter i rutan till höger.

Skara kommuns växel 0511-32000

Här kan du boka om du vill att en handläggare ringer upp dig.

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.

kräver e-legitimation

Måndag, onsdag, fredag: 09.00-11.00

Tisdag, torsdag: 13.00-15.00

Vi svarar på mail löpande under dagen. 

Ibland krävs det att vi tar fram underlag - då kan vi behöva mer tid.

bygg@skara.se

 

Besöksadress: Stadshuset, Södra Kyrkogatan 2  Länk till annan webbplats.(Länk till karta)

Välkommen att besöka oss i Stadshuset. Vi har oftast en handläggare på plats. Men vill du vara på den säkra sidan kan du ringa före. 

09.00-15.00 Vardagar

09.00-12.00 Dag före röd dag

Lunch 12.00 - 13.00

Bygglov behöver du söka när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra.

Bygglovsansökan Länk till annan webbplats. länk till e-tjänsten (kräver e-legitimation) 

Oftast krävs bygglov också för:

Ditt bygglov gäller i fem år och du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Vissa områden i kommunen klassas som riksintresse eller värdefulla på annat sätt. I dessa områden kan åtgärder kräva bygglov även om de normalt sett är bygglovsbefriade.

Värdefulla områden i Skara kommun


Anmälningspliktiga åtgärder Länk till annan webbplats. (Boverket)

Anmälan Länk till annan webbplats. (länk till e-tjänst) kräver e-legitimation

I en del fall ska du göra en anmälan även om det du planerar att göra inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov.


För en installation eller ändrig av kamin/öppen spis och/eller rökkanal ska du alltid lämna in en anmälan till plan- och byggenheten.

En anmälan behövs alltid, oavsett vilken byggnad installationen eller ändringen görs i.

Bilagor till anmälan:
Planritning - markera eldstadens placering
Fasadritning - markera skorstenens placering och ange höjdmått (vid ny rökkanal/skorsten)
Prestandadeklaration på eldstad och skorsten.

Vedeldning Tips om hur du eldar med ved från Miljöenheten


Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom Friggeboden (se bygglovsbefriad åtgärd), även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter.

Attefallshus Länk till annan webbplats. (Boverket)

Bor du i ett kulturhistoriskt värdefullt område, kontakta oss.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom Friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter samt ett Attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter kan också göra en Attefallstillbyggnad på 15 kvm.

Attefallstillbyggnad Länk till annan webbplats. (Boverket)

Om du gör en åtgärd som påverkar den bärande konstruktionen i din byggnad krävs en anmälan.

I vissa fall krävs varken bygglov eller anmälan.

Kontakta alltid oss om du är osäker.

Kommunens riktlinjer för solenergi

Transformatorstationer och byggnader i anslutning till solenergianläggning kan vara bygglovpliktig.

Staket får vara max 110 cm högt och ska ha 50% genomsiktlighet för att vara bygglovsbefriat.

Är staketet högre än 110 cm eller tätare räknas det som ett plank. Plank är bygglovpliktigt. (Boverket)

I en korsning får staketet vara högst 80 cm.

Pool  - är bygglovsbefriat

Var uppmärksam på att risken för olycksfall ska begränsas, enligt Plan- och bygglagen kapitel 8 § 9 punkt 6.

Barnsäker pool och trädgårdsdamm Pdf, 964.1 kB.
broschyr utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Barnsäkerhetsrådet

Pooltak - en överbyggnad kan i vissa fall vara bygglovspliktig. Ett poolskydd som inte går att vistas under är inte bygglovpliktigt. Kontakta din kommun.

Tänk på att trädäck och plank som byggs i samband med poolbygget kan vara bygglovpliktigt.

En friggebod Länk till annan webbplats. (Boverket) är en eller flera byggnader på en en- eller tvåbostadsfastighet, som till sammanlagda ytan inte är större än 15 kvm.

Friggeboden får inte vara högre, på sin högsta punkt, än tre meter och får inte läggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Har du en fastighet utanför detaljplanelagt område eller utanför sammanhållen bebyggelse, kan du i vissa fall, utan bygglov uppföra en komplementbyggnad.

Kontakta oss.

Denna sida uppdaterades