< >


Malmgatans cirkulationsplats och väg 49 - så här hänger det ihop

Ett första steg mot en sammanhållen och säkrare trafikmiljö vid riksväg 49 tas de närmaste veckorna när anläggandet av en cirkulationsplats på Malmgatan påbörjas. Men hur hänger projekten ihop?

Väg 49 är Skaraborgs viktigaste stråk för studie- och arbetspendling.

Att skapa trafiksäkra lösningar och samtidigt behålla tillgängligheten och framkomligheten på stråket är viktigt för utvecklingen i regionen. Trafikverket ansvarar för uppdraget och kommer att göra flera åtgärder på sträckan förbi Skara.

Malmgatan är en viktig kugge för att skapa en trafiksäker och tydlig infart norrifrån in till Skara.

Trafiken från Malmgatan till riksväg 49 kommer att gå via en planerad anknytningsgata som kommer att byggas längre fram. Därför anlägger Skara kommun en cirkulationsplats på Malmgatan som ska binda ihop Malmgatan, Sven Adolf Norlings gata och den planerade anknytningsgatan.

Under tiden som cirkulationsplatsen byggs leds trafiken om vid Malmgatan. Du hittar aktuell information på sidan Aktuella trafikstörningar Länk till annan webbplats.

Vill du ha mer sammanhang?

Här kan du läsa mer om riksväg 49, vad som planeras och vem som ansvarar för vad:

Väg 49 Brogårdsvägen Länk till annan webbplats.

Malin Tell
Tillväxtchef

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades