< >


Får jag måla om huset? Eller får jag byta fönster?

Om du är mäklare och förmedlar hus till nya ägare, eller om du är husköpare inom planlagt område är det bra att ha koll på vad som kräver bygglov och vilka ändringar av en byggnad som kan godkännas av miljö- och byggnadsnämnden.

Särskilt hus med kulturhistoriska värden är det bra att ha koll på. Om huset är q-märkt eller k-märkt, eller uppmärksammat i en äldre inventering eller ett yngre stadsdelshäfte, så ska ändringar av byggnaden ske med hänsyn till husets karaktär och de kulturhistoriska värden som finns.

Stadsdelar Länk till annan webbplats.

Stadskärnan i Skara har höga kulturvärden av nationellt intresse och den här kartan kan ge en fingervisning om hur mycket hänsyn du behöver ta till områdets och byggnaders värden

Värdefulla områden Länk till annan webbplats.

Som mäklare bör du vara öppen och tydlig med vilka planbestämmelser som gäller för huset som ska säljas. Ett hus med kulturhistoriska värden kanske lockar en annan kundkrets än andra hus i samma område, och en q-märkning i detaljplan kan vara något som motiverar ett högre försäljningspris!

Som köpare ska du fråga mäklaren, eller vända dig direkt till kommunen, för att få reda på vilka bestämmelser som gäller och vad de kan innebära. Detta är särskilt viktigt om du redan inför köpet har tänkt på saker du vill eller behöver ändra, som att måla huset i en ny kulör, byta tak eller fasadmaterial.

  • Ett hus med kulturhistoriska värden kanske bör ha ett visst takmaterial för att det ska stämma med dess karaktär, stil eller historia. Eller så räcker det att den upplevda färgen på taket smälter in bra på håll.
  • Fasadfärgen kanske behöver vara två kontrasterande färger, där omfattningarna runt fönster, dörrar eller hörn markeras med en mörkare eller ljusare kulör i förhållande till fasadens övriga kulör.
  • Eller så kan ny puts på en tegelfasad bearbetas eller färgtonas så att husets ursprungliga karaktär blir kvar.
  • Beroende på vad husets värden består i kan det vara rimligt att behålla ursprungliga byggnadsdelar, en viss bräda från 1800-talet, eller så räcker det att få det att se ut som det gjorde tidigare med nytt byggmaterial.

Men varför får jag inte göra som jag vill med det hus jag köper?

Meningen med att kulturhistoriska värden, olika stilar och uttryck ska bevaras, är att vi på lång sikt ska kunna förstå vår historia och vilka idéer och levnadsvillkor som gällde förr. Och varför vi är där vi är nu. Ansvaret för att ta hand om kulturvärden är gemensamt och delas av alla – allmänhet, fastighetsägare, företag, kommun eller stat.

Att byggnader förses med bestämmelser som reglerar vad man får göra och inte göra är ett sätt att i förväg kunna peka på vad som är viktigt att bevara eller ta hänsyn till. Sådana bestämmelser handlar nästan aldrig om att man inte får göra något, utan är istället utgångspunkten för en dialog om hur det ska göras och vad som kan godkännas utan att historiska värden går förlorade.

Tillsammans gör vi vårt bästa för att informera, diskutera, vägleda och hitta lösningar som gynnar både fastighetsägare och invånare. Kontakta oss så hjälps vi åt!

Läs mer om kulturvärden i byggprocessen hos Boverket
Detaljplan och kulturvärden - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.
Lov, byggande och kulturvärden - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Axel Demker
stadsantikvarie

 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades