< >


Rondellen vid Julahuset är färdig

Nu är rondellen vid Julahuset är färdigställd och trafiken kan nu löpa på som vanligt. Under hösten kommer Kultur- och fritidsförvaltningen arbeta med utsmyckning av rondellen tillsammans med Service och teknik. 

Kontakt

Frågor eller synpunkter hänvisas till vår gatuingenjör Pär Almén eller till Mattias Ellström.

Pär Almén, 0511-32160
Par.almen@skara.se

Mattias Ellström, 0511-32161
Mattias.ellstrom@skara.se

Denna sida uppdaterades