S:ta Annagatan 14 A

S:ta Annagatan 28-30

Brinkagatan 3

< >


Skaraarkitekten Hjalmar Tessing – kortvarig doldis med avtryck

Förra våren dök jag plötsligt på ett nytt arkitektnamn i Skara, och blev förstås nyfiken. En namngiven – och lokal – arkitekt ger en extra dimension till kulturvärdena i de byggnader han står bakom.

Gustaf Hjalmar Tessing föddes i Svessgården, även kallad Stora Nohlgården, i Vinköl den 26/12 1869 som sjätte barn till hemmansägaren Jan Peter Andersson (f. 1828 i Vinköl) och hustru Lovisa Svensdotter (f. 1834 i Händene). Han hade två yngre bröder och syskonskaran bestod av sju söner och en dotter. En av sönerna avlider knappt 2 år gammal. Fadern avlider när Hjalmar bara är 15 år.

Modern avlider 1901, när Hjalmar är 32 år. Det är nu som prästen noterar att Hjalmar tagit efternamnet Tessing, men fram till 1902 är han skriven i föräldrahemmet. Det är oklart om han verkligen bott där eller om han kanske studerat på annan ort utan att anmäla flyttning.

Så vitt vi har kunnat ta reda på hade Hjalmar ingen vanlig arkitektutbildning, för han syns inte i matriklar över arkitekter och ingenjörer. Kanske hade han en enklare utbildning från Teknisk skola som bland annat fanns i Borås och Kristinehamn.

Hjalmar gifter sig den 7/10 1902 med Johanna Gabriella Lokrantz från Marum. Hon är född 1874 i Gudhem och dotter till kyrkoherden där. Hjalmar anmäler flyttning till Tengene (en halvmil söder om Grästorp) den 31/10 1902. Dottern Märta Laura Lovisa föds 1903. Familjen anmäler flytt till Skara samma höst.

1904 har Hjalmar sitt första hittills kända arkitektjobb, då han ritar altaruppsatsen i Gestads kyrka utanför Vänersborg. Efter ytterligare ett par år kommer ett trevåningshus upp i hörnet S:t Katarinagatan-S:ta Annagatan i Skara (nuvarande S:t Annagatan 14A) som Hjalmar ritat. I de västra delarna av Skara uppfördes flera flerbostadshus i tegel och puts, som stilmässigt mer hör hemma i det sena 1800-talet än de tidiga 1900-talet, varav Hjalmars hus är ett exempel på det.

Dottern Anna Gabriella föds 1905. I november 1905 flyttar de till ett ställe i Skara som heter Stensholm. Dottern Hedvig Nora Henrietta föds 1907.

År 1907 flyttar de till Villa Bo, tomt 374, nuvarande Brinkagatan 3 i Skara. Hjalmar har själv ritat villan och står sedermera som ägare till densamma. Dottern Greta Matilda föds här 1912.

Hjalmar avlider den 17/1 1915 i Villa Bo, bara 45 år gammal. Dödsorsaken ska ha varit ”vitium organicum cordis”, vilket ser ut att betyda någon form av medfött eller förvärvat hjärtfel. Vid hans bortgång är hans fyra barn bara mellan 3 och 12 år.

Och värre blir det för barnen redan två år senare när Hjalmars änka, Johanna Gabriella, avlider i Villa bo den 19/9 1917 till följd av ”kräfta i ändtarmen”. Barnen ser ut att skingras, men deras exakta öden fram till sin respektive bortgång har vi inte fått reda på så mycket om.

Trots sin korta tid som verksam arkitekt känner vi till ett 20-tal verk som fortfarande går att ta del av. Säkerligen finns det fler.

Axel Demker
Stadsantikvarie

Stort tack till antikvarie Thomas Carlquist och släktforskare Lennart Julihn!

Vet du något om Tessings liv och gärning?

Skriv gärna till oss om du känner till fler byggnader av Tessings hand, eller om du vet mer om hans liv och gärning.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades