< >


Så här tvättar du bilen miljörätt 

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag.

Smutsvattnet innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur- och växtliv. Hjälp oss skapa en hållbar miljö!

Tips för miljövänligare biltvätt

Du som privatperson har ansvaret för var och hur din bil tvättas. Det finns både automatiska tvättar och tvätthallar med självservice där du kan tvätta bilen på ett miljömässigt bra sätt. I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

Tvätta även din bil regelbundet och inte för sällan. Då fastnar smutsen inte lika lätt och du kan använda mindre mängd kemikalier vid tvätten.

Miljöenheten i Skara kommun
Alexander Sundbye, miljö-och hälsoskyddsinspektör

skara.se/biltvätt


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades