Skiss över tänkta trafiksäkerhetsåtgärder utmed v49 i Skara

Klicka på kartan för att se en större version!

< >


Så här tänker vi kring väg 49 vid Skara (f d Brogårdsleden) 

Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet utmed väg 49 norr om Skara centrum.

Kommunen får många frågor kring de åtgärder som är planerade på väg 49 vid korsningarna vid Gråbrödragatan och Malmgatan och sträckan däremellan. Att intresset är stort när det gäller trafiksäkerhet och tillgänglighet är inte svårt att förstå. De planerade åtgärderna bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet både för de som går och cyklar och för de som färdas i ett fordon. Projektet bidrar också till en tydlig infart mot Skara centrum norr ifrån. Skara kommun och Trafikverket gör detta i nära samarbete och åtgärderna är högt prioriterade av både kommun och från Trafikverket.

Planer och arbetsgång

Under våren skrev vi om åtgärderna i Bygg-trygg- och snyggbloggen. Här vill vi nu förtydliga lite ytterligare vad som är planerat och arbetsgången för det.

 • Cirkulationsplatsen på väg 49 byggs först. Trafikverket har lagt en beställning av utförandet av cirkulationsplatsen på väg 49 hos deras avdelning för investering. Det som nu kommer ske är att det ska tas fram en vägplan, som tar ett drygt år att genomföra och sedan ska projektering och upphandling ske. I vägplaneskedet utreds exakta dragningar och här kommer specifikt den fortsatta planeringen av det norra benet i cirkulationsplatsen att utredas vidare. Själva byggnationen tar inte så lång tid. I dagsläget är förhoppningen att cirkulationsplatsen ska kunna komma tillstånd under 2023. Trafikverket ansvarar för och bekostar vägplan och byggnation.
 • Ny väg och cirkulationsplats in mot centrum projekteras och planeras så att de är färdiga när Trafikverkets cirkulationsplats är klar. Skara kommun projekterar och bygger.
 • När de båda cirkulationsplatserna med anslutande vägar är klara så kan de planfria korsningarna för gång- och cykel både vid Gråbrödragatan och Malmgatan byggas samt övriga åtgärder vid korsningen upp mot Uddetorp.
 • Planfri korsning för gång- och cykel vid Gråbrödragatan projekteras och byggs av Skara kommun. Projektering påbörjas under hösten 2021.
 • Planfri korsning för gång- och cykel vid Malmgatan upp mot Uddetorp och övriga åtgärder så som vänstersvängfält och busshållplatser projekteras och byggs av Trafikverket.

Malin Tell, infrastrukturansvarig och tf planchef

Mer information

Vad händer på vg 49 utmed Skara

Kommentarer
 1. Leif Chressman
  Hej, det vore bra att i samband med ombyggnaden också ge oss en säkrare avfart från 49:an till Karstorp och Stubbe. Idag måste en farlig vänstersväng utföras med stopp för trafiken på 49:an. Snart smäller det!
  Med vänlig hälsning,
  Leif
  # 1
  torsdag, 26 augusti kl. 08:19
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades