Brita Planck
En varsamt renoverad trapphall med tapeter i gammal stil.
En del av husfasaden
< >


Vackert, varierat och väldigt mycket Skara

Det finns delar av Skara som är lika typiska för staden som domkyrkan och Gamla vattentornet. Stadsdelen Brinkagärdet i norra Skara är en sådan. Här är variationen stor av byggnadsstilar från olika årtionden och man kan nästan följa stadsutvecklingen gata för gata. Men området har en gemensam nämnare: husen och trädgårdarna är väl omhändertagna och bjuder på många vackra miljöer.

Brita och Anders Planck bor i ett äldre hus på Gunnar Wennerbergsgatan 15. Här har de bott ända sedan de flyttade ner från Stockholm för arton år sedan. Huset de kom från var hårt renoverat och det var lite kvar av det ursprungliga. Men i Skara hittade de ett hus med mycket bevarat från husets första tid, allt från kornischer till planlösningen. Huset har bara haft fyra ägare, där den mest kända är Maina Alm som höll kurser i konsthistoria för ett stort antal grupper. Kvällskurserna var sju år långa, så det blev många besök i huset för de många deltagarna. Få ägare, med stort intresse för byggnadshistoria, har bidragit till att huset är tämligen intakt.

– Vi hade turen att finna ett hus av exceptionell kvalitet. Det passade jättebra, eftersom vi är både historie-och byggnadsvårdsintresserade. Man förvaltar mer än man äger ett hus av det här slaget, säger Brita Planck.

Samtidigt måste boendet följa med sin tid. Brita berättar att de förändringar de har gjort inomhus under åren är av sådan art att det går att återställa om man vill det. Den mest synbara förändringen har skett utomhus. Huset som ett tag var vitt har nu återfått lite mer mättade färger. Innan ommålningen kontaktade paret Planck byggnadsvårdsexperter på Västergötlands museum som kom med råd om utformningen.

Huset finns med i en ny stadsdelsbeskrivning som just har delats ut till hushållen i området. Broschyren är skriven av stadsantikvarien Axel Demker och har tillkommit för att underlätta för de boende att se sitt hus i ett sammanhang. Den kan också vara en bra guide när man tänker sig att måla om eller göra andra förändringar. I stadsdelen finns sekelskiftesvillor, jugend, 1920-tals-klassicism, 1930-talsfunktionalism men även modernare bebyggelse. Uthusen bildar ofta vackra fonder för de grönskande trädgårdarna.

– Brinkagärdet började byggas i slutet av 1800-talet och är nog den stadsdel som står gamla staden i Skara närmast. Det är den mest uppenbara fortsättningen på den stadsdelen och de känns närmast sammanvuxna. Andra stadsdelar, som ligger längre från stadskärnan, eller bara söder om stationsområdet har en tydligare gestaltningsidé från den tid då den uppfördes, säger Axel Demker.

Helena Långström Schön
Kommunikatör


Stadsdelsbeskrivning om Brinkagärdet

Broschyren finns också att köpa i Skara Stadshus till självkostnadspris.

Se filmen om Brinkagärdet

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades