< >


Så här kan du visa huskurage

Centrumbostäder har ställt sig bakom den ideella föreningen Huskurage, grannsamverkan mot våld i hemmet. Det handlar om att visa omtanke och medmänsklighet mot sina grannar och agera om någon far illa. Att gå från misstanke till omtanke och ta hand om varandra.

"Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far
illa, har vi också en möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer."

står det i den folder som har delats ut till alla hyresgäster.

Läs foldern Pdf, 550.1 kB.

Läs mer om föreningen Huskurage Länk till annan webbplats.

Så här kan du visa huskurage

När du känner oro för en granne

  • Ring på dörren. Fråga hur det står till. Ta hjälp av andra grannar om det behövs för att skapa en ökad trygghet.
  • Om du vid upprepade tillfällen känner oro för barn eller för någons välmående, kontakta Skara kommun. 0511-32 000

Vid pågående våld

  • Ring polisen 112. Vid akuta eller hotfulla situationer, gör alltid detta först.
  • Knacka på dörren. Du behöver inte stå kvar, att knacka på kan räcka för att avbryta våldet. Bara genom att knacka på har du visat att grannar uppmärksammat situationen.
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades