ett rör som kallas för munk.
Några män lägger rör i en damm.
Ett rör grävs ner på ett fält.
Ett rör grävs ner på ett fält.
< >


En munk kommer till Varnhem 

De naturliga förutsättningarna för att anlägga en våtmark i Varnhem är mycket goda. Ändå behövs något som reglerar vattenståndet. Därför installerar man nu en - munk!

Anläggandet av våtmarken i Varnhem pågår för fullt nu. Alla lermassor, stenar och grus är på plats sedan en tid tillbaka. Det gick väldigt smidigt eftersom det då var ordentlig tjäle i marken. Alla moment dokumenteras, fotograferas och vissa delar filmas. Detta gör vi för att vi framöver ska kunna visa och berätta för besökarna hur arbetet gått till.

För er som kanske inte känner till projektet så går det ut på att kommunen anlägger en våtmark i direkt anslutning till Varnhems klosterkyrka och Kata gård. Där våtmarken nu anläggs fanns tidigare en stor damm som munkarna anlade och använde, så man kan säga att vi återskapar hur det en gång såg ut. Mer om dammens/sjöns historia finns väl beskrivet av Västergötlands museum och kommer ni kunna ta del av både på plats och på nätet framöver. Samma sak gäller förstås alla de ekologiska nyttor som våtmarken ger.

De naturliga förutsättningarna för att anlägga en våtmark i Varnhem är mycket goda. Genom att anlägga en fördämning och leda in inkommande vatten går det att skapa en bra våtmarksanläggning. För att hålla koll på vattenståndet installeras nu en så kallad munk, en hydrologisk anordning för att reglera inloppet eller utloppet till en damm. 

Våtmarken kommer få höga biologiska och ekologiska värden eftersom den, precis som den närbelägna Spånnsjön, både kommer att rena närsalter och ökar den biologiska mångfalden i området och reglera mängden vatten i landskapet. Ur estetisk, historiskt och rekreationssynpunkt ger våtmarken enorma mervärde för människor genom bland annat de skönhetsupplevelser och den rofyllda känsla en vattenspegel kan ge.

 • Den här veckan byggs utlopp och fördämningsvallen upp
 • Nästa vecka byggs en öppen bäckfåra och vatten i dammen börja troligen att fyllas på
 • Veckan därpå görs efterjusteringar, inmätningar och vegetationsfilter
 • Sådd och plantering kommer genomföras när väderförhållandena är de rätta, men troligen i april.

Abbe Sahli
Miljöstrateg och projektledare för våtmarken i Varnhem

Läs mer Länk till annan webbplats.

En man står framför ett stort rör som ska grävas ner.

Miljöstrategen och projektledaren Abbe Sahli står framför munken - den hydrologiska anordningen som ska reglera vattenståndet.

Kommentarer
 1. Abbe Sahli
  Tack Johan! Vi kommer fortsätta att informera om bygget för er som är intresserade, här och i våra andra kanaler.
  # 2
  torsdag, 11 mars kl. 10:08
 2. Johan
  Tack för info - det ska bli spännande att följa detta!
  # 1
  torsdag, 11 mars kl. 09:44
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades