En älg är på väg över vägen
En bro byggs över en stor väg
En långtradare rusar fram på en väg
< >


Hur ska jag göra för att komma över vägen?

Om den som frågar är älg eller grävling är frågan högst berättigad. De ingrepp som vi människor gör i den fysiska miljön påverkar djur och kan ibland skära av deras naturliga hemvist eller revir på ett avgörande sätt. Det vi ser som utveckling kan för ett djur betyda tillbakagång. Men nu finns en lösning som kan fungera för både människor och djur.

Just nu sker en stor utbyggnad längs E20 i Västra Götaland. I samma takt som Trafikverket ökar trafiksäkerheten med utbyggnaden av 2+1-vägar, ökar också behovet av säkra, utpekade passager för djur. I Trafikverkets uppdrag ingår att hålla viltet utanför och därför stängslas de större vägarna in. Nya lösningar behövs då för att tillgodose djurens möjlighet att ta sig över till andra sidan vägen.

På vissa platser byggs särskilda passager för djur, så kallade faunabroar. Längs E20 kan vi än så länge se dem vid Hova och utanför Alingsås, men de blir allt vanligare. Det är inte säkert att man som bilist uppfattar faunabron på annat sätt än man gör när man åker under en vanlig viadukt. Men efterhand kommer det kanske att synas träd och buskar som växer sig stora ovanpå bron.

I Skara har vi ett tag kunnat se en faunabro bli till på nära håll. Bron som nu anläggs över E20 vid Skaraberg börjar gjutas i vår och blir färdig att tas i bruk framåt hösten.

Faunabron är till för alla djur som rör sig på marken, stora som små. Man kan helt enkelt se den som en förlängning av naturen. För en igelkott kommer faunabron att göra enorm skillnad, men även storviltet får ett lättare liv genom denna påkostade och ambitiösa lösning. Självklart kan även människor passera över bron, men oftast saknas anslutningsvägar eller annan anledning att ta sig över just där. Det är liksom inte därför bron har kommit till. I första hand finns bron för djurens säkerhet och möjlighet till överlevnad, på de platser där djurens egna vägar korsar våra. Och på köpet får vi människor en betydligt säkrare trafikmiljö. Men vem vet, kanske öppnas också möjligheten att vandra mot Brunsbo ängar?

Kommentarer
 1. Malin Tell
  Innan faunapassagen skulle byggas ingick Trafikverket och Skara kommun en överenskommelse över vilken mark som inte får bebyggas i närheten av faunapassagen och den följer vi.
  Vi har också en kommunikation med Trafikverket och gör gemensamma bedömningar kring de åtgärder som görs i området så att faunapassagens funktion inte äventyras.
  Vad gäller nedtagningen av träden så är den information jag fått att flertalet av träden var sjuka, därför har kommunen avverkat träden där.

  Hälsningar Malin Tell, tf planchef
  # 2
  söndag, 13 februari kl. 10:27
 2. Bo Svedlund
  Hej! En undran: "I första hand finns bron för djurens säkerhet och möjlighet till överlevnad, på de platser där djurens egna vägar korsar våra. Och på köpet får vi människor en betydligt säkrare trafikmiljö" skriver ni.
  Det man kan fundera över är varför kommunen ser till att avverka 2.1ha skog i faunabrons omedelbara närhet, säljer jordbruksmark för industrietableringar 165 m från faunabron samt planerar för att ta bort, för faunabron och dess funktion viktiga grönstrukturer och bygga bostäder i dess ställe?
  # 1
  torsdag, 10 februari kl. 14:25
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades