Pingtslilja
En av de många träd som har fått en namnskylt.
< >


Tusen lökar ska spira i Botan

Träden har fått namnskyltar och tusen lökar planteras i höst. Till våren kommer ängsmarken i Botan att spira med mängder av liljor och tulpaner.

I våras ansökte Skara Gille om medel ur Alida och Ottos Wilssons fond för förskönande av Skara. Ansökan gick vägen och efter det kontaktade föreningen kommunens parkenhet. De förklarade då att de ville göra något kul och utvecklande i Botan. Medlen de ansökt om skulle gå till att sätta upp trädskyltar och plantera lökar.

- Det tyckte vi lät jätteroligt. Vi erbjöd oss att hjälpa till med att ta fram vilka träd som växter var och vilka lökväxter som passar bäst i parken, säger parkingenjören Stina Ramsén.

Parkenheten erbjöd sig också att placera trädskyltarna på ett bra sätt och att plantera lökarna.

Skaraföretaget Grönlunds Plåt tillverkade trädskyltarna och gjorde det så förmånligt att pengarna även räckte till att köpa in och plantera tusen lökar, som en symbol för Skaras långa historia.

Valet föll på gammeldags lökar som förökar sig lätt. Hittills har 800 av de tusen lökarna kommit ner i jorden. De är planterade vid slåtterängen i Botan och den placeringen var mycket medveten. Där finns nämligen även ett insektshotell och en örtagård med många olika sorters växter. Det ger en biologisk mångfald som insekterna har stor nytta av och bidrar också till en längre säsong.

Nästa steg i planerna är vägvisare och kvartersskyltar som markerar de olika zonerna i Botan.

Lökar som planterats i Botan

Kungsängslilja, snöklocka, vit krollilja, röd krollilja, pingstlilja och vildtulpan.

Ängsmarken där det har platerats en massa lökar
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades