Stortorget är en av fem parkeringsytor i Skara som får nya tider. På bild från vänster: parkeringsvärd Christina Holm, marknadschef Annukka Niva Malmgård (Sparbanken Skaraborg), butiksinnehavare Camilla Nordström (Ingrids), näringspolitiksansvarig Alma Ohlin (Fastighetsägarna), projektledare Anna Engesvik (MEGA), trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila och planarkitekt Anders Aubry.

< >


Nu provar vi mer enhetliga parkeringstider i Skara centrum

Det ska bli lättare för besökare att parkera i Skara centrum. Under en testperiod på sex månader införs tre timmars parkering på de större kommunala parkeringsplatserna i stadskärnan.

En kartläggning som gjordes i samband med att Skaras parkeringsstrategi togs fram förra året visade att det finns gott om parkeringsplatser i Skara. Men dialog med invånare och näringsidkare visade samtidigt att platserna inte används optimalt.

Målet med parkeringsstrategin är en attraktivare stad både för handlare, arbetsplatser, boende och besökare. Dessa grupper kan ha mycket olika behov av parkeringstider och det var något som visade sig i den dialog med allmänhet och näringsidkare som föregick parkeringsstrategin. Ett förslag om tre timmars parkering kom från en workshop med näringsidkare.

- Vi har uppskattat att vara med i dialogen. Sparbanken Skaraborg har många medarbetare som pendlar in till vårt kontor och kunder som behöver parkering när de besöker oss. Vi hoppas den här lösningen kan gynna båda sidor. I Skara är det sällan långt att gå oavsett var man parkerar, säger marknadschef Annukka Niva Malmgård på Sparbanken Skaraborg.

Tretimmarsparkering i stadskärnan

Gäller från 1 september.

  • Marumstorget (tidigare 1 timme)
  • Stortorget (tidigare 2 timmar)
  • Södra Kyrkogatan (tidigare 2 timmar)
  • Skoltorget (tidigare 4 timmar)
  • Mors minne (tidigare 4 timmar)
Karta över parkeringsytor i Skara och vilka tider som gäller


För att parkeringsplatserna utanför den omedelbara stadskärnan ska vara attraktiva för dem som arbetar inne i centrum kan det krävas en översyn av den väg man rör sig från parkeringen. Därför kommer trygghetsvandringar genomföras för att lokalisera brister på anläggningar och stråk som leder från de parkeringsytor som idag är dåligt utnyttjade.

Ändringen av parkeringstider träder i kraft den 1 september och gäller fram till 31 mars. Försöket kommer att utvärderas för att se om det har givit önskad effekt och därefter tas beslut om en eventuell förlängning.

Läs hela pressmeddelandet


Mer information om parkeringar och mobilitet

Mobilitetsgruppen

Mobilitetsgruppen består av tjänstemän från olika förvaltningar i kommunen. Syftet är att hantera frågor som rör just mobilitet, det vill säga människors möjlighet att förflytta sig från sin utgångspunkt till målpunkten och vistas där innan man rör sig vidare.

Mobilitetsgruppen behandlar ett brett spektra från gående och cyklisters förutsättningar att röra sig i kommunen och ut från dess gränser, men även frågor som bland annat rör arbetspendling, kollektivtrafik, parkeringsfrågor samt utformning och ny lokalisering av bilvägar.

Alla dessa frågor behandlas sammanhållet i en grupp för att få en helhetsbild över stadens förutsättningar och människors behov och finna de bästa lösningarna på problembilder.

Tidigare publicerat om parkeringar i Skara

Smartare parkering ger bättre trafiksituation Länk till annan webbplats.

Parkeringsstrategi och handlingsplan Länk till annan webbplats.

Enkät visar att många är nöjda med parkeringssituationen Länk till annan webbplats.

Bra dialog kring parkeringsstrategi Länk till annan webbplats.

Helena Långström Schön,
kommunikatör


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades