Är du en av alla bilister som har fått lära sig nya delar av Skara, när vägar dirigerats om?

< >


Ett attraktivare och tryggare Skara

Det är en hel del spännande projekt igång i Skara, som på sikt kommer ge oss fler bostäder, attraktivare stadskärna och tryggare miljö. Men när ett område ska förändras kan vägar behövas stängas av och framkomligheten begränsas under en viss tid. Just då, när det är svårt att komma fram, kan det kännas frustrerade. Men då kan det vara bra att känna till vad det är som är på gång.

Just nu finns tre aktuella projekt inne i Skara.

  • Stationsområdet
  • Ombyggnation av Skaraborgsgatan och bostäder vid Kvarteret Munin
  • Brorörsbyten vid Gällkvistbäcken

Bättre flöde genom Stationsområdet

Sedan i våras är arbetet igång med att skapa en attraktivare och tryggare miljö runt busstationen. Här öppnas stationsområdet upp för bättre genomfartsstråk för gångare, cyklister och tillgängligare kollektivtrafik, samtidigt förväntas öppnandet binda ihop staden på ett mer naturligt sätt. Delar av Vallgatan utanför stationsområdet är avstängd under arbetets gång och trafiken leds om. Arbetets planeras vara färdigt i november och vägarna kommer då åter öppnas.

I en annan del av stationsområdet kommer det byggas bostäder. Centrumnära bostäder ska göra Skara attraktivare, framförallt för de äldre som flyttar från sina villor och vill ta del av stadens serviceutbud på nära håll. Det är klart att Centrumbostäder kommer bygga 48 lägenheter fördelat på ettor och treor till de som är + 65.

Pågående ombyggnation av stationsområdet

Pågående ombyggnation av stationsområdet

Sista etappen på Skaraborgsgatan och nya bostäder 

För att göra infarterna till centrum mer tilltalande, sänka hastigheterna men också bli tryggare och tillgängligare så har Skaraborgsgatan, som löper genom hela stan byggts i om i etapper. Gatan har allt eftersom fått nya armaturer, övergångställen, rondeller och planteringar.

Nu ska sista delen av gatans gestaltning påbörjas. I början av september kommer Skaraborgsgatan stängas av mellan cirkulationsplatsen vid Posten och Gunnar Wennerbergsgatan.

Ombyggnationen kommer också möjliggöra utökad bebyggelsen av kvarteret Munin, här planeras också bygge av fler bostäder. Sista delen av ombyggnationen av Skaraborgsgatan beräknas bli klar hösten 2020. Markanvisning till intressenter sker under tredje kvartalet 2020.

Vy över etapp 2 Skaraborgsgatan kvarteret Munin

Vy över kvartert Munin innan ombyggnadtionen av Skaraborgsgatan vid Posten har påbörjats.

Vi har några broar som behöver lite kärlek

Ett längre underhållsarbete är i gång vid Gällkvistbäcken och de fem rörbroarna ska bytas ut. Just nu berörs Riddaregatan och cykelvägen som är avstängd mellan 3 augusti och 30 oktober. Alla brorör kommer bytas ut succesivt under de närmaste åren.

I områdena där vägar är avstängda dirigeras trafiken om med hjälp av orangea skylar för alternativa vägar. Vi hoppas på förståelse för de arbete som sker.

Rörbroar byts ut längs med Gällkvistån

Rörbroar byts ut längs med Gällkvistån

Skaraborgs största pendlingsstråk blir ännu säkrare

Det utförs även ombyggnationer utanför Skara centrum och som kan påverka biltrafiken. På E20 har sedan tidig vår ombyggnationen av sträckan mellan trafikplats Vilan i Skara kommun till Ledsjö i Götene kommun påbörjats, för att skapa en tryggare och mötesfriväg. Vägen kommer byggas om till 2+2 väg och delvis 1+1 väg. Ombyggnationen sker i två etapper, först ut är Vilan-Dalaån och nästa etapp Dalaån- Ledjö förväntas börja hösten 2021. Vägbygget öppnar upp för kortare restid och säkrare körning längs hela E20.

T-korningen mellan väg 184 från Falköping och väg 49, väster om Skara ska förändras i förmån för pendlare. Väg 49 är ett viktigt pendlingstråk och kommer bli primär väg. Därmed kommer bilister körandes på väg 184 från Falköpingshållet få lämna företräde mot väg 49. Ombyggnationen beräknas vara klar under senhösten 2020.

Ombyggnationer sker även utanför Skara. Väster som Skara byggs korsning väg 49 och väg 184.

Ombyggnationer sker även utanför Skara. Väster som Skara byggs korsning väg 49 och väg 184.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades