< >


Delarna gör helheten

En stad är summan av sina delar. I Skara har stadskärnan spår från medeltiden och varje tid har sedan fått bidra med sin tids uttryck och arkitektur. Tillsammans bildar de den stad Skara är idag, med stadsdelar av olika karaktär.

När arkitekturskribenten Mark Isitt för några år sedan utbrast ”Tack för skönheten!” och utsåg Skara till Skaraborgs vackraste stad blev det också början på en ambition att beskriva stadens olika delar.

Planarkitekten Axel Demker har en bakgrund som bebyggelseantikvarie och tog sig an uppgiften med liv och lust. Han har fotat, efterforskat och försökt fånga stadsdelarnas olika karaktär i sina texter. Hittills har fem stadsdelar beskrivits i broschyrform och trycks upp av kommunen. Beskrivningarna har sedan delats ut till boende i respektive område och finns också att ladda ner här. I norra delen av staden är det de tre stadsdelarna Västermalm, St Anne äng och Domprostegården som har givits ut. Än så länge är det Sågarehagen och Oxbacken som har tagits fram om stadens södra sida, men redan i november får de sällskap av skriften om Kämpagården.

Kan man komma in och hämta broschyrer?

Vi har en liten överupplaga på broschyrerna som vi kommer att skicka ut till nyinflyttade. Men om du verkligen vill ha och behöver en broschyr kan vi lämna ut i mån av tillgång. Broschyren kostar 10,-/st. Välkommen in på nya kontaktcentret i ditt stadshus!

Några smakprov

Norra delen av Skara

Domprostegården

Domprostegården är stadsdelen som kom att växa upp i Skaras nordöstra utkant. Öster och norr om Domprostgården, som fick ge sitt namn till stadsdelen, började den nya bebyggelsen växa fram på 1950-talet och idag domineras stadsdelen av modernismens och rekordårens bebyggelse.

Stadsdelsbeskrivning om Domprostegården

Västermalm

Trots stor variation upplevs Västermalm som en sammanhållen stadsdel, präglad av egnahemsrörelsen och en trädgårdsstadsdoftande stadsplan. Dess mest karaktäristiska uttryck är egnahemsvillorna från 1910- och 1920-talen, men här finns också flera intressanta modernistiska villor och kedjehus.

Stadsdelsbeskrivning om Västermalm

Sankt Anne Äng

S:t Anne äng är de små flerbostadshusens stadsdel. De första radar upp sig utmed Sven Hofsgatan, en gång ljusa, lätta och enhetliga utmed järnvägen till Lidköping, nu mer varierade. Här ett exempel från Hindsbogatan på hur detaljer gör helheten.

Stadsdelsbeskrivning om Sankt Anne Äng

Södra delen av Skara

Sågarehagen

Härlundagatan är stadens gamla utfart mot Falköping. Utmed vägen uppstod på 1800-talet en oreglerad bebyggelse, utanför stadens stadsplaner. Sågarehagen är stadsdelen som kom att kallas Kråkestan, då ett slags förort som fanns lite utanför stadens kontroll. Nu en del av staden med organisk och planerad bebyggelse i en och samma stadsdel.

Stadsdelsbeskrivning om Sågarehagen

Oxbacken

Stadsdelen Oxbacken är 1860-talets by på landet, fast inne i stan, med rester av en livlig hantverksverksamhet. Men också tvåfamiljshus från 1920-talet . Detta varen av de första områdena utanför de gamla stadsgränserna.

Stadsdelsbeskrivning om Oxbacken

Kämpagården

Stadsdelen Kämpagården är kvarteren mittemellan, en övergång mellan den gamla staden och den nya, och från 1800-talets förorter till efterkrigstidens egnahem.

Stadsdelsbeskrivningen om Kämpagården publiceras i november.


Ladda ner broschyren Leva & Bo i Skara kommun Pdf, 4.2 MB.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades