Energi- och klimatrådgivare
Axel Demker planarkitekt
< >


Svar på vanliga frågor

Undar du vad du får göra för åtgärder på din fastighet, eller vad som menas med startbesked och slutbesked? Vi har listat de vanligaste frågorna som kommer in till Plan & Bygg-enheten och bett våra sakkunniga tjänstemän svara.Nu finns 16 korta filmer som ger dig svar på vanliga frågor.

De frågor vi har fått in kommer främst från näringslivet, men många av frågorna kan intressera vem som helst som går i byggtankar eller vill veta mer om samhällsbyggande. Så vad är det folk vill veta?  Här är några exempel.

Svar på frågor om

...skyltning

Behöver jag söka bygglov för min skylt?
Det är lite olika saker som gäller i olika områden och beroende på vilken typ av skylt du ska sätta upp. Du kan börja med att titta i våra riktlinjer för skyltning. Du är också väldigt välkommen att höra av dig till oss om just ditt fall så kan vi hjälpa till. Riktlinjer för skyltning Pdf, 1.6 MB.

....detaljplaner

Varför finns det detaljplaner och varför styr de så mycket?
Detaljplanerna styr vad som är möjligt att bygga. Om detaljplanen inte möjliggör en verksamhet kan vi inte ge tillstånd för den.

Syftet med en detaljplan är att kunna värna om olika intressen. Dina intressen som som fastighetsägare men även dina grannars.

- Att det finns anslutning med vägar, vatten och avlopp

- Att det finns goda möjligheter att ta sig till fastigheten med vägar m m.

- Att rätt verksamhet finns på rätt ställen.

När vi ska ändra detaljplaner måste vi ge prioritet för de detaljplaner som leder till utveckling för Skara, där det kan gynna nya arbetstillfällen och nya bostäder.

Vill du veta mer om hur detaljplanen påverkar din fastighet så kan du kontakta oss eller söka detaljplaner på vår hemsida. Hitta din detaljplan

Se filmerna!

Här hittar du alla filmerKommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades