< >


Lägenhetsutbudet en viktig del i bostadsförsörjningen

Kommunen är intresserad av att ta upp en dialog med privata fastighetsägare för att diskutera hur efterfrågan och behov bättre kan komma att samspela med varandra i framtiden och skapa ett mera tillgängligt och överskådligt lägenhetsutbud.

Kommunstyrelsen kommer inom kort att besluta om ett bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 2019 – 2022. I samband med att programmet framarbetades genomfördes en enkät som bland annat riktade sig specifikt till företagare. Av cirka 600 adresserade företagare svarade 46 stycken, och 8 av dessa angav att de inte kunnat anställa personal då en bostad inte gick att tillgå. Frågan är huruvida själva utbudet på bostadsmarknaden innebar att en lämplig bostad inte kunde hittas, eller ifall tillgången på information om lediga bostäder var bristande.

Flyttkedjor kan ge rörlighet

Utifrån enkäten som skickades till allmänheten där över 400 personer svarade framkom att de som är minst nöjda med sitt boende är de yngsta och äldsta medborgarna. Medan enbostadshuset är den mest eftertraktade boendeformen hos de yngre, önskar majoriteten av de äldre (+ 65 år) bo i ett seniorboende.

Viktigast vid val av boende hos de över 65 år är dock bostadens storlek, och då 56 % av de över 65 år bor i en villa, finns det teoretiskt sedd god potential att sätta igång flyttkedjor där äldre lämnar sina villor och flyttar till mera passande bostäder. Flertalet faktorer står dock i idag i vägen för flyttkedjor, inte minst det ekonomiskt fördelaktiga läget att bo kvar i en ofta avbetalad villa med låga driftskostnader.

Dialog med privata fastighetsägare

Kommunen är intresserad av att ta upp en dialog med privata fastighetsägare för att diskutera hur efterfrågan och behov bättre kan komma att samspela med varandra i framtiden och skapa ett mera tillgängligt och överskådligt lägenhetsutbud och vill gärna kalla till ett möte vid årets slut.

Skicka gärna ett mail till mig för att meddela ifall ni vill delta och ifall det finns andra punkter ni vill ta, alternativt har lösningsförslag ni gärna vill framföra.

Anders Aubry
Planarkitekt

 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades