< >


Enkät visar att många är nöjda med parkeringssituationen

I början av året publicerades en webbenkät där allmänheten inbjöds att svara på frågor och lämna synpunkter kring parkeringssituationen i Skara. Enkätsvaren gav en bra input och stämmer huvudsakligen överens med den bild kommunen har fått över läget.

Enkäten visar att väldigt många är nöjda med parkeringssituationen, särskilt när det gäller möjligheten att utföra ärenden i staden. Flera av svaren visar att långtidsparkeringar är ett önskemål.

Enkäten ingår nu med annat material i underlaget till strategin som blir färdig senare i vår. Parkeringstrategin handlar om hur vi ser på och löser parkeringsfrågor både på kort och på lång sikt i Skara kommun. I det arbetet är det många olika intressen som ska komma till tals. Det som upplevs som ett hinder för någon kan mycket väl vara något som möjliggör för någon annan.

Här hittar du tidigare inlägg om parkeringsstrategin

Bra dialog kring parkeringsstrategi

Parkering på lång och kort sikt

Helena Långström Schön
Kommunikatör

Anders Kyrkander berättar om arbetet med parkeringsstategin

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades