Skyltar har stor påverkan på hur vi upplever stadsrummet.

< >


Nya riktlinjer för skyltning

Att sätta upp eller ändra skyltar kan kräva bygglov innan man sätter igång. Lagstiftningen har förtydligats och det har gett Miljö- och byggnadsnämnden anledning att se över sina riktlinjer för skyltning i Skara kommun.

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för skyltar och i halvårsskiftet 2017 gjordes en ändring av plan- och byggförordningen som förtydligade när bygglov krävs och vad en skylt faktiskt är för något. I miljö- och byggnadsnämndens gamla riktlinjer från 2011 fanns en del kommunspecifika tolkningar av vad som ska gälla i Skara. Genom den nya lagstiftningen har vi kunnat ta bort en del av dessa tolkningar och avsikten är att så långt som möjligt följa lagens intentioner, så att det blir så lika som möjligt i alla landets kommuner.

Men utöver det måste förstås varje ärende bedömas för sig. Enskilda byggnader och inte minst en sådan speciell stadsmiljö som Skara utgör, gör att vi behöver vara uppmärksamma på att varje skylt som sätts upp bidrar till tydlighet och inte minskar exempelvis upplevelse- och kulturvärden. Särskilt i stadskärnan i Skara kan fel typ av skyltar, för stora skyltar eller skyltar på fel ställen, få stor påverkan på hur vi upplever stadsrummet. Skyltarna behöver smälta in och komplettera den miljö de sitter i, inte ta över.

Miljö- och byggnadsnämndens riktlinjer om skyltning är en hjälp så väl för kommunens tjänstepersoner som för enskilda företagare och andra som har behov av att skylta upp sin verksamhet eller ett arrangemang.

I de nya riktlinjerna har vi också tagit med information om platser för affischering och trottoarpratare, som tidigare funnits i andra rådgivande dokument.

Så här gör du

Är du på väg att sätta upp en skylt, eller ändra en gammal, kan du börja med att titta igenom riktlinjerna. Men hör också gärna av dig till Plan & Bygg, så hjälper vi dig med just ditt fall och vad som gäller där.

Ladda ner riktlinjerna Pdf, 1.6 MB.

Läs gärna också om skyltar på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Axel Demker
Plan- och bygglovsarkitekt,
Bebyggelseantikvarie

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades