Skyltar bidrar till stadens karaktär

< >


Om rumshastighet och skyltmiljöer i stadsrummet

GESTALTNING, DEL 4

Samstämmiga och storleksmässigt välvalda skyltar, med en egen karaktär och särprägel bidrar till en intresseväckande och attraktiv stad. De fyller platsen med mening och ger den sammanhang. Stora ytor med ensartat utseende och en kedjebutikslogotype gör motsatsen. Stora fasader där skyltfönstren täcks av logotyper eller reklam likaså.

Styrande för skyltningens utformning är vad man kan kalla ”rumshastigheten”:

  • Längs en gata med högre hastighet, som inte är avsedd för gående är större och enklare skyltning nödvändig för att nå fram med budskapet
  • Längs en gata som ska vara gåendevänlig är rumshastigheten mycket lägre och det krävs mindre skyltar med större detaljrikedom.
  • För gator där den önskvärda rumshastigheten är 30 km/h bör skyltytan som standard inte vara större än 0,5 - 0,7 kvadratmeter och bokstäverna maximalt 12 cm höga.

Även om detaljrikedom och komplexitet är önskvärt för att få en intressant stadsmiljö, krävs harmoni och ordning för att miljön ska vara tydlig och läsbar. Problemet i dåliga skyltmiljöer är sällan att de innehåller för mycket information, utan att informationen är visuellt ostrukturerad. Det finns till exempel ofta en tro från näringsidkare att fler skyltar ger bättre synlighet, när det tvärtom oftast leder till otydlighet och informationsinfarkt. I Skaras äldsta delar är skyltningen särskilt viktig. Dels därför att det är en utpräglad gåendemiljö, men framförallt för att vår vackra stad ska komma till sin rätt.

Anders Kyrkander
stadsarkitekt

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades