< >


Parkering på kort och lång sikt

Parkeringar behövs för olika funktioner så som pendling, handel, boende och tillgänglighet för funktionshindrade.

I höst börjar vi arbeta med en parkeringsstrategi för Skara kommun. Det finns en inneboende konflikt mellan en attraktiv stad och bilens krav på utrymme, där stora parkeringsytor skapar otrygghet och långa avstånd. Utgångspunkten för strategin är därför att stödja hållbara resmönster och att möjliggöra en tätare stadsbyggnad på gåendes villkor - men med god tillgänglighet för bil.

Det händer mycket i Skara just nu. Nya bostäder som bidrar till ökad handel och mer liv på stadens gator tränger in på mark som idag används för parkering. Strategin ska ge förslag på lösningar som involverar tidsbegränsade/reserverade parkeringar, förstärkta pendlingskedjor och fysiska åtgärder samt investeringar i nya parkeringar, så att vi får ut mesta möjliga nytta av stadens ytor.

I framtiden kanske vi inte behöver ha parkeringar i stan. Bilen kör dig dit du ska och åker sedan och parkerar sig själv. Innan den hämtar dig efter arbetsdagens slut kör den ner till affären och hämtar en matkasse. Du hoppar in och bilen kör ner dig till 49an, hakar på ett pendlarsträck för att spara energi och kopplar loss lagom tills du avviker mot din gata. När du klivit ur åker den och gör lite ärenden, hämtar ungarna på skolan, medan du lagar kvällsmat och tar ett glas vin.

Det skulle kunna vara verklighet inom något decennium, men än så länge är de centrala parkeringarna en viktig del i stadens tillgänglighet.

Anders Kyrkander,
stadsarkitekt


 

 

 

 

 


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades