< >


Malin Antonsson finjusterar inställningarna på totalstationen, som är ett väldigt exakt mätinstrument med en noggrannhet på under millimetern (det innebär ett fel på högst 3 mm på en kilometer). Mätningen görs för att huset ska hamna exakt rätt på tomten, även i höjdled. Foto: Thomas Skagenborg.

 

Det byggs i Skara

Innan ens asfalten läggs på Åsgatan är det första nya huset på gång. Snart kommer det att synas ett nytt hus på Skaraberg. Tomterna släpptes våren 2017 så det har gått undan med bygglovsansökan och kontakt med husfirma.

Det är alltid spännande när första huset kommer upp i ett nytt område. Det ger alla framtida hus något att förhålla sig till, till exempel kommer framtida grannar att få anpassa sig till det här husets höjd över gatan.

När man anlägger trädgård är det praktiskt att ligga på ungefär samma nivå som grannarna för att kunna ta hand om sitt eget dagvatten.

Tomter på Skaraberg

Östra Skaraberg har fått en annan karaktär de senaste åren. Det har byggts ny väg i samband med att Dawa Foods (Svenska Lantägg) har köpt mer mark och expanderat. I området mellan Stugvägen och Torpvägen har det släppts nya tomter och i samband med att gata har byggts och ledningar dragits har även marken gjorts iordning. Det håller också på att byggas en bit gång-och cykelväg för att knyta ihop Åsvägen med Torpvägen.

Malin Antonsson
mätningsingenjör

Se lediga tomter här! Länk till annan webbplats.

 

 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades