< >


Det satsas på vägen som binder ihop den västra och den östra arbetsmarknadsregionen i Skaraborg. Med förkortade restider kan de två områdena bli en.

 

En prioriterad sträcka rakt genom Skaraborg

Det är stort fokus på vårt viktiga utvecklingsstråk mellan Skövde och Lidköping i den regionala infrastrukturplanen.

Idag har vi två arbetsmarknadsregioner i Skaraborg. Ambitionen är att de ska kunna bli en, genom restidsförkortningar och väl fungerande trafikflöden. För att det ska fungera är infrastruktursatsningar avgörande.

Därför är det mycket positivt att en åtgärdsvalsstudie för sträckan Varnhem-Skövde har påbörjats, som en av de första i regionen.

Alla viktiga funktioner vävs in

En åtgärdsvalsstudie väver in alla viktiga funktioner som vägen har för olika aktörer. Den arbetas fram gemensamt av regionen, kommunerna och Trafikverket. Syftet är finna möjligheter till restidsförkortningar och skapa väl fungerade stråk för pendlare och godstransporter.

Åtgärdsvalsstudien ligger sedan till grund för eventuella beslut i regionen om projekteringar.

En gemensam arbetsmarknadsregion

Vägens trafiksäkerhetsklassning är en viktig aspekt eftersom den avgör hastigheten på vägen och indirekt också hur lätt det blir att pendla.

Inte minst gäller detta för Skara, som ligger som ett nav mitt emellan de två arbetsmarknadsregionerna i Skaraborg. Med restidsförkortning öppnas möjligheten för en gemensam arbetsregion som skulle bli Sveriges femte största och ge Skaraborg större dignitet i olika utvecklingsfrågor.

Restider och möjlighet till kompetensförsörjning hör också ihop. I Skaraborg finns en stor branschbredd i näringslivet. Ju bättre kompetensförsörjning, desto större möjlighet att driva företag, leva och verka här. Även ur denna synvinkel är alltså infrastruktursatsningarna mycket viktiga.

Fördröjning i Varnhem

De redan planerade åtgärderna på väg 49 Axvall-Varnhem har fördröjts pga arkeologiska fynd. Den planfria korsningen kommer därför att omarbetas ytterligare.

Detta händer närmast

  1. Fastställan av åtgärder på väg 49. Vägplanen för etapp Axvall-Varnhem ska förhoppningsvis ställas ut efter sommaren för att sedan fastställas så att byggnationen kan komma igång senast 2020.
  2. Åtgärdsvalstudier .Trafikverket har startat upp arbetet med åtgärdsvalsstudien för sträckan Varnhem – Skövde. Under 2019 kommer en åtgärdsvalsstudie göras för väg 184 mellan Skara och Lidköping och för Brogårdsvägen.

Läs mer

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 Länk till annan webbplats.

Västra Götalands funktionella geografi Länk till annan webbplats.

Malin Tell
Kommunutvecklare

 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades