Bygg, trygg och snygg-bloggen


 • Nu blir det trevligare och tryggare att vistas på Vilanområdet
  2017 fick Plan- och byggenheten i uppdrag att se över hur upplevelsen av Vilanområdet kan förbättras på olika sätt. I sommar genomförs den första etappen i omgestaltningen av området. Nu påbörjas anlä...

  Läs mer


 • Nytt mötesrum på stan
  Det som tidigare var en icke-plats i gaturummet kommer att bli en öppen yta med sittplatser, cykelställ och cool rgb-belysning. Hötorgsplatsen är en länk i kedjan för att få staden att "hänga ihop" me...

  Läs mer


 • Historiska detaljer samsas med framtidens behov i Djäknehuset
  Hösten 2019 ska stadshuset i Skara stå färdigt. Gruppen som arbetar med stadshuset har under projektets gång lärt känna Djäknehuset väl. Många förändringar har skett genom årtionden och flera lager fä...

  Läs mer


 • Det byggs i Skara
  Innan ens asfalten läggs på Åsgatan är det första nya huset på gång. Snart kommer det att synas ett nytt hus på Skaraberg. Tomterna släpptes våren 2017 så det har gått undan med bygglovsansökan och ko...

  Läs mer


 • En prioriterad sträcka rakt genom Skaraborg
  Det är stort fokus på vårt viktiga utvecklingsstråk mellan Skövde och Lidköping i den regionala infrastrukturplanen.Idag har vi två arbetsmarknadsregioner i Skaraborg. Ambitionen är att de ska kunna b...

  Läs mer


 • Det ultimata vårtecknet

  Den här årstiden duggar vårtecknen tätt. Vintern har förlorat sitt grepp och snart grönskar det i dalens famn. Men vilket är det ultimata vårtecknet? Det är frågan!För Service & Teknik är det en bråd ...

  Läs mer


 • Här är skisserna på nya utformningen av Hötorget
  Under hösten och våren har arbetet pågått med att ta fram de nya planerna för Hötorget. Torget är en central del av Skara och mycket viktigt målpunkt för flera olika aktiviteter. Handel, möten, boende...

  Läs mer


 •  Fotograf: Antonius van Arkel, AIX Arkitekturen på Kata Gård

  Att göra Varnhem uppskattat som besöksmål var uppdraget från början. Att platsen för landets äldsta kristna stenkyrkogrund skulle uppmärksammas var programmet. Det blev Kata Gård.Över grunden är rest ...

  Läs mer


 • Den vackra staden Skara

  Jag lever, bor och arbetar i denna vackra stad. Känner mig trygg och snygg i den! Men hur ser det ut egentligen, bakom kulisserna och vad krävs för att hålla den trygg och snygg?Funderar du ibland på ...

  Läs mer


 • Planer på högvarv
  Planeringen för framtida bebyggelse i Skara går på högvarv. Under mars månad är fyra olika detaljplaner på utställning. Planförslagen innefattar till största del nya bostäder men också verksamheter, s...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2020-04-24

Dela: