Bygg, trygg och snygg-bloggen

 • 2019-01-17
  Exemplet Skaraborgsgatan
  GESTALTNING, DEL 2I serien om gestaltning kommer det handla om allt från täthet och struktur till funktion och trygghet. Som ett exempel på hur vi tänker praktiskt kring trygghet och gestaltning kan v...

  Läs mer

 • 2019-01-17
  Nya riktlinjer för skyltning
  Att sätta upp eller ändra skyltar kan kräva bygglov innan man sätter igång. Lagstiftningen har förtydligats och det har gett Miljö- och byggnadsnämnden anledning att se över sina riktlinjer för skyltn...

  Läs mer

 • 2019-01-15
  10 åtgärder som kan kräva bygglov om du bor i ett värdefullt område
  De senaste åren har riksdagen beslutat om flera lättnader i bygglovsplikten. I en del fall krävs en anmälan och i en del fall är det bara att börja bygga. Allt som byggs behöver däremot följa plan- oc...

  Läs mer

 • 2019-01-14
  Vad är en detaljplan?
  En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer exempelvis var gator ska gå, vilka områden allmänheten behöver ha tillträde till och vilka verksamhetstyper som passar att ligga bredvid varandra ...

  Läs mer

 • 2019-01-07
  Bra dialog kring parkeringsstrategi
  Under hösten hade handlare och fastighetsägare möjlighet att fylla i en webbenkät om hur man ser på parkeringsfrågorna. Enkätsvaren presenterades sedan på en workshop för näringsidkare i december. Dia...

  Läs mer

 • 2019-01-03
  Belysning
  GESTALTNING, DEL 5När mörkret faller förändras rummet. Träden kastar skuggor, landmärken försvinner, ytorna utanför den belysta gångbanan blir ett odefinierat, kanske hotande, tomrum. Gatorna blir tra...

  Läs mer

 • 2018-12-18
  Om rumshastighet och skyltmiljöer i stadsrummet
  GESTALTNING, DEL 4Samstämmiga och storleksmässigt välvalda skyltar, med en egen karaktär och särprägel bidrar till en intresseväckande och attraktiv stad. De fyller platsen med mening och ger den samm...

  Läs mer

 • 2018-12-12
  Laddstolpar i stadsrummet
  När det handlar om elbilar brukar första frågan vara: Hur långt kan jag köra? Nästa fråga blir: Var kan jag ladda? Nu ökar både räckvidd och antalet laddstolpar i takt med att intresset för elbilar bl...

  Läs mer

 • 2018-12-06
  Hur ska staden gestaltas?
  GESTALTNING, DEL 3En av gestaltningens främsta uppgifter är att skapa bra gåendemiljöer.De viktigaste komponenterna för detta är:
  1. Trygghet
  2. Täthet och struktur
  3. Intresseväckande ”händelser”
  4. Attraktiv skala ...


  Läs mer

 • 2018-11-29
  Stadsdelsbeskrivningar
  Just nu skriver Axel Demker, en av Skaras planarkitekter, på texter om Skaras stadsdelar. Ambitionen är att beskriva stadens bostadsbebyggelse område för område, 1990-tal såväl som 1890-tal, det fanta...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2020-04-24

Dela: