Bygg, trygg och snygg-bloggen


  • Så här tvättar du bilen miljörätt 
    Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag.Smutsvattnet i...

    Läs mer


  • Bästa innehållet i krisboxen
    Är du en av dem som förberett en krisbox redan eller tillhör du gänget som skjuter det på framtiden och hoppas det inte ska behövas? Oavsett vilken kategori man tillhör så kan det vara bra att tänka p...

    Läs mer

Denna sida uppdaterades