Visualisering av livet i ett kommande bostadssområde.
Visualisering av hus i ett kommande bostadssområde.
Visualisering av livet i ett kommande bostadssområde.
< >

Skara - Sörskogen

Sörskogen är Skaras nyaste bostadsområde med slingrande gator och stora tomter omgivna av naturmark. Inom området finns en stor variation på tomter både vad gäller storlek och läge. Vissa tomter ligger tätare och vissa ligger lite avskilt.

Tomterna i Sörskogen ligger naturskönt, men ändå stadsnära i den södra delen av Skara. De är en utökning av den befintliga bebyggelsen i Sörskogen. Området ligger idylliskt i gränslandet mellan staden och skogen, fritidsområdet Petersburg ligger som granne i väster och till centrum är det en promenad på 1,5 kilometer. Förskola och skola finns på väg mot centrum.

  • Alla villatomterna på Sörskogen Södra är för närvarande reserverade.

Tomtsläpp på Sörskogen Norra!

Mer information om själva tomtsläppet kommer den 15 april kl 10.00.

Nya kvarter ger variation i boendet

Förutom småhustomter planeras för kvarter med flerbostadshus. Du ser några av illustrationerna över hur det är tänkt i bildspelet ovan. Kvarteren har gått ut via markanvisning och här är de tre vinnande förslagen:

Kvarteret Svängen 3, tilldelat Chilid Group

Förslaget är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och materialvalen harmoniserar med omkringliggande byggnader samtidigt som utformningen av själva byggnaderna är spännande. Utemiljöerna generösa och till viss del avskilda från omgivande gator utan att vara avskärmande och kommer erbjuda stora kvalitéer till de boende inom Svängen 3. Variationen av bostädernas storlek är väl anpassad då de är inbjudande för många målgrupper. Som helhet bör detta område med 20 bostadsrätter anses väldigt attraktivt och har därmed en god genomförbarhet.

BeskrivningPDF

Kvarteret Berget 1, tilldelat RE Equity Fund AB

Inlämnat förslag är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och dess omgivning. Byggnadernas placering skapar flera rum inom fastigheten samtidigt som den upplevs öppen och lättillgänglig. Utemiljöerna är tilltalande och ger möjlighet för de boende att interagera med varandra skapa en god boendemiljö. Byggnaderna har en egen identitet och bidrar till en spännande variation med förskjutningar i fasad och tak och blandade färger. Genomförbarheten anses god då det finns möjlighet till både blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäderna samt att det bör anses väldigt attraktivt för många målgrupper.

BeskrivningPDF

Kvarteret Lunden 2, tilldelat Inkluderande Fastigheter AB

Förslaget är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och byggnaders placeringar känns naturliga och i lagom skala. De stora utemiljöerna speglar bostäderna Sörskogens första etapp samtidigt som parhusen bidrar med något nytt. Byggnaderna i sig är spännande och utmanar med sitt uttryck och tillsammans med de föreslagna materialvalen i trä bör de passa in i området. Den höga ambitionen inom miljö och energieffektivitet lovordas också.

BeskrivningPDF

Denna sida uppdaterades

Dela: