< >

Dialog i Axvall

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun

Skara kommun ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Tätorterna i Skara kommun är betydelsefulla och är en viktig del gällande kommunens attraktivitet. Hela kommunen ska skapa tillväxt både långsiktig och hållbar.

Tillsammans ska vi verka för en modern och hållbar utveckling, där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt. Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant som ger potential att växa som ort ska prioriteras. Skara ska bättre utnyttja sitt centrala läge och vara hjärtat i Skaraborg.

Därför påbörjar vi nu tillsammans arbetet att med en nulägesdialog på orterna. En dialog där invånarna på orten tillsammans med Skara kommun genomför en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och vart vi står i olika områden. Dessa områden är exempelvis hur det är att förflytta sig till och inom orten, mötesplatser, fritid och föreningsliv, boende, trygghet, service och gestaltning, näringsliv, turism och marknadsföring, hållbarhet och gestaltning.

Tillsammans skapar vi en grund och gemensamma områden som vi behöver utveckla eller förbättra. Därefter påbörjas en strukturerad dialog med orten och det ges rätt möjligheter till påverkan och samverkan.

På denna sida kommer du kunna följa resultatet och sammanfattningen av dialogkvällen.

Axvallsborna workshoppade om aktuella frågor

Tack!

Vi vill tacka för den stora uppslutningen och de goda samtalen vid nulägesdialogen som hölls i Axvall den 23 mars. Resultatet från kvällens workshop i olika frågor kommer att sammantällas och presenteras här lite längre fram. Även barnen på Valleskolan har varit med och tyckt till.

Axvall är en viktig del i kommunens attraktivitet och en av pusselbitarna i Skaraborgs utveckling. Nu jobbar vi vidare tillsammans med hur vi kan stärka Axvall och hela Skara kommun.

Ordmoln från enkätundersökning. Tryggheten dominerar.

Så här tänker Axvallsborna om sin plats på jorden

Inför nulägesdialogen i Axvall kunde Axvallsborna besvara en enkät om hur de ser på deras bostadsort. Över hundra svar har bakats ihop till detta ordmoln där de största orden är de ord som har fått flest svar.  Resultaten kommer att ingå i den nulägeanalys som nu är på gång att sammanställas. 

Denna sida uppdaterades