Närbild på tre ljusa kor. 

SLU i Skara arbetar med framtidens utmaningar kring djurhållning, miljö och landsbygdens produk­tionsfrågor. (Foto: Vanja Sandgren)

< >

Veterinärutbildning – det var här det började

Sveriges veterinärutbildning startade i Skara redan 1775 efter att Kung Gustav III donerat marken till det campus, mitt i Skara, som idag hör till SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

– Linnélärjungen Peter Hernquist valde just Skara för sin djurläkarutbildning eftersom han kom härifrån, berättar Vanja Sandgren, kommunikatör på SLU. Han hade dessförinnan blivit skickad av Carl von Linné till Lyon i Frankrike för att lära sig veterinärläkekonsten. När han sedan kom hem till Sverige ville han egentligen starta sin skola i Stockholm men finansieringen uteblev och då startades utbildningen i Skara. Veterinärutbildningen flyttade så småningom till Stockholm och senare till Uppsala.

SLU i Skara är idag lantbruksuniversitetets fjärde största ort efter Alnarp, Umeå och Uppsala. Än idag pågår här forskning, utbildning och djursjukvård. Här finns också ett veterinärhistoriskt museum.

Fokus ligger på forskning inom etologi och djurskydd, djurhållning och djurvälfärd, husdjurens miljö och hälsa samt precisionsodling och rådgivningsmetodik.

– Vi befinner oss mitt i ett av Sveriges stora växtodlingsområden, nära djurproduktionen och nära livsmedelsindustrin. Vi arbetar med framtidens utmaningar kring djurhållning, miljö och landsbygdens produktionsfrågor och har under lång tid varit bra på att samverka med andra aktörer och tillsammans skapa en miljö för innovationer och utveckling, säger Vanja Sandgren.

Det har onekligen gett goda resultat. Många nya forskningsidéer och projekt kommer ur denna samverkan med både lantbruk och livsmedelsindustri. Just nu pågår till exempel ett projekt med satellitövervakning av nötkreatur. Ett annat lyckat projekt är olika uppdragsutbildningar. Bland annat ett så kallat ”snabbspår” på uppdrag av arbetsförmedlingen, där utländska veterinärer utbildas för att få legitimation till djursjukskötare.

– Det innebar att cirka 20 nyanlända nu kommit ut i arbetslivet. En ny omgång ska snart starta. Det här är en yrkeskategori som är efterfrågad på kliniker och djursjukhus runt om i landet, avslutar Vanja Sandgren.

Text: Per-Åke Hultberg

  • Utöver det centralt belägna campusområdet finns två tillhörande forskningsstationer: SLU Götala nöt- och lammköttsforskning och Lanna forskningsstation med bl.a. långliggande växtodlingsförsök.
  • Totalt handlar det om ca 200 personer som är anställda på SLU eller hos samverkande organisationer med placering på campusområdet och forskningsstationerna.

Denna sida uppdaterades