– För mig som relativt ny domprost i Skara känns det oerhört lustfyllt och inspirerande att ha förmånen att tillsammans med skaraborna få dela ett levande församlingsliv. Och det på en plats och i en stad där det betts till Gud i 1 000 år, säger Robert Lorentzon.

< >

Kyrkan mitt i byn

Skara domkyrka, med anor från 1000-talet, är Sveriges äldsta katedral och utgör än idag centrum i den medeltida stadskärnan. Hit söker sig årligen mer än 100 000 besökare för att uppleva atmosfären under de mäktiga valven.

Domprost Robert Lorentzon berättar inspirerat, med stolthet och glädje om den unika kyrkobyggnaden, om dess långa och spännande historia, men framförallt om dess funktion idag som mötesplats för liv, läkedom och gemenskap.

– Kyrkan står här mitt i byn sedan tusen år tillbaka. Den syns redan på långt håll när man närmar sig Skara och är än idag själva symbolen för vår stad. Den sträcker sig med sina två torn mot himlen och vittnar om hopp och liv. Det är det som vi vill presentera, betonar Robert Lorentzon.

Han visar oss in i kyrkan Det är en pampig gotisk katedral med höga valv. Den fick sin nuvarande prägel på 1300-talet har sedan byggts om ett flertal gånger. Genast infinner sig en stilla andäktighet. Atmosfären och den storslagna interiören fascinerar.

Kyrkan är, påpekar Robert Lorentzon, en plats dit människor i alla tider har sökt sig för stillhet, tröst och kraft för ett möte med Gud. Men även en plats där man vågar öppna sig för andra människor, för skratt och glädje i en varm och äkta gemenskap. Livet ska levas i gemenskap i en försonande mångfald.

– Så är det verkligen här i församlingen. Alla är välkomna. Om du är kyrkvan eller inte spelar ingen roll. Här finns plats för alla var man än befinner sig i livet. Här kan man ställa sin tunga ryggsäck och sedan lättad gå härifrån med ny kraft, inspiration och vägledning framåt

– Ska vi som kyrka vara trovärdiga måste vi frimodigt tala om Gud, om Jesus Kristus och den helige Ande. Att Gud verkligen möter oss här. Där människor möts till gemenskap, där flödar Guds Ande som ett levande blodomlopp i den Kristuskropp som sänds till världen för att bli till välsignelse för alla.

Vi går gången fram mot koret som härstammar från 1200-talet. Där kan man på nära håll ta del av ett unikt konstnärligt bidrag från vår egen tid. Här finns 37 fantastiska glasmosaikfönster med bibliska motiv, utförda av konstnären Bo Beskow. De blev färdiga så sent som 1976.

– Att komma hit, att ta del av den här atmosfären, att lyssna på våra körer, på hymnerna, delta i mässan, att böja knä tillsammans, allt under de här mäktiga valven kan verkligen vara läkande för många människor. Man kommer hit till kyrkan med allt vad livet är och allt det man bär på. Allt ryms, inget är för stort eller för litet i mötet med Han som är livet, Jesus Kristus själv, honom som kyrkans hela existens vilar på.

Robert Lorentzon leder oss vidare. Vi går ner några trappor och hamnar i en för svenska förhållanden unik krypta, välbevarad från 1100-talet. Det som var en gravplats för stiftets dåvarande biskopar återfanns vid en restaurering i slutet på 1940-talet. Det är nu ett vackert rum för andakt.

– Här kan den som vill och behöver få vara ensam i stillhet inför Gud. Han som vet allt om mig, förstår mig fullständigt. Du är aldrig ensam, Gud är med. han som älskar varenda människa. Den vetskapen gör skillnad i ens liv.

När vi så i förundran går mot utgången i den gamla katedralen berättar domprosten en intressant kuriosa. Att Skara domkyrka är helgad åt Sankta Maria och därmed en systerkyrka till Notre-Dame i Paris. Där bland flera reliker finns det som sägs vara Kristi törnekrona. En tagg ur törnekronan överlämnades 1304 till Skarastiftets biskop Brynolf. En legend säger att törnetaggen gömdes i kyrkan vid reformationen. Vi får väl se om vi hittar den.

– Alla Mariakyrkor är byggda på en vattenkälla och räknades som speciella kyrkor för läkedom. Det är väl något för oss att ta fasta på, kyrkan som en plats för helande och upprättelse för hela människan, avslutar Robert Lorentzon.

Text: Per-Åke Hultberg

Denna sida uppdaterades