Visualisering av hur bostadsområdet kan se ut.
Två stora bostadshus med folk som cyklar och går framför.
Flygfoto över Skara med Vattentornet och en park där det ska byggas hus.
Visualisering av hur bostadsområdet kan se ut.
Visualisering av hur bostadsområdet kan se ut.
Visualisering av hur bostadsområdet kan se ut.
Visualisering av bostadsområdet Sörskogen med hus på en gata och en skog i bakgrunden.
< >