< >

Bostadsbyggande i Skara

Vi vill att Skara ska vara är en attraktiv boendekommun där det finns goda valmöjligheter och ett stort utbud av boenden med olika karaktär. 

Vi har ett uppdrag att bygga bostäder i attraktiva lägen. Vattentornsparken, Kvarteret Munin och Stationsområdet är tre områden med centrumnära lägen som vi vill utveckla. Sörskogen ligger mittemellan stad och land med fördelarna från båda, med närheten till service och närheten till naturen. 

Våra tankar kring bostadsbyggande i Skara finns samlade i bostadsförsörjningsprogrammet

Denna sida uppdaterades

Dela: