< >

Grävling

Mota bort objuden gäst från trädgården

På hösten börjar grävlingarna att söka efter en plats för vinteride. Deras val sammanfaller inte alltid med det som vi tycker är ett lämpligt boende för dem. Starka dofter såsom rakvatten, oljud och motmedel kan dock få grävlingen att frivilligt flytta från tomten.

På våren och sommaren stryker unga grävlingar runt. De kan då riva i gräsmattor och rabatter i sitt sökande efter föda. Dessa individer blir oftast inte långvariga utan drar snart vidare.

Grävling finns så gott som i hela Sverige. Den är mycket skygg och attackerar inte människor, om den inte blir ytterst trängd eller överraskad. Grävlingen äter allt från insekter till smågnagare och frukt och bär. När hösten kommer börjar den leta efter en plats där den kan tillbringa vintermånaderna. Ibland väljer den att söka sig till husgrunder och uthus i trädgårdar och på gårdar.

I förebyggande syfte är det bra att täcka för öppningar under byggnader. Ett staket som går ända ner i marken är hindrar också grävlingen från att komma fram. Men har man redan fått problem med grävling kan man försöka att mota bort den.

Grävlingen ser dåligt men är mycket känslig för dofter. Dränk in en tygtrasa med något starkt doftande och lägg den i en burk som perforerats med en massa små hål och kasta in den där grävlingen huserar. Grävlingen störs också av ljud, om det låter mycket och frekvent kan det göra att grävlingen söker sig till en annan plats. Det finns också medel att sprida ut på gräsmattan och i gryt, skrämselanordningar med ultraljud och resonansljud för att mota bort ovälkomna djur såsom grävlingar.

Fastighetsägare är själva ansvariga

Grävlingar klassas inte som skadedjur då de inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Grävlingar bedöms inte vara en olägenhet i miljöbalkens mening och Skara kommun som fastighetsägare vidtar inte några åtgärder mot grävlingar utanför kommunens egna tomter.

Fastighetsägare är själva ansvariga för att skydda sin egen fastighet.

Denna sida uppdaterades 2020-08-06

Dela: