< >

Ansökan till vuxenutbildningen

Aktuell ansökningsperiod

15 oktober - 15 november för kursstart i januari 2022.

Grundläggande orienteringskurser i Skara

  • SFI-matte
  • Samhällsorienterande ämnen
  • Grundläggande digital kompetens
  • Yrkesspråk vård

Grundläggande kurser i Skara

  •  Svenska/Svenska som andraspråk
  •  Engelska
  •  Matematik 

Gymnasiala kurser i Skara

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1a, 2a

Antagning till kurserna görs fem gånger per år. Ansökan sker via vår webbansökan.

Webbansökan Länk till annan webbplats.

Gymnasiala kurser - erbjuds via Vuxenutbildningen i Skövde 

Ansökan och utbud av kurser finns att ta del av på Vuxenutbildningen Skövde kommuns hemsida Länk till annan webbplats.. Ansökan lämnas sedan till Vuxenutbildningen i Skara.

Yrkesvux Vård och Omsorg i Skara 

Antagning till utbildningen sker två gånger per år. Ansökan sker via vår webbansökan.

Webbansökan Länk till annan webbplats.

Yrkesvux Skaraborg 

Ansökan och utbud av yrkesutbildningar för vuxna finns att ta del av på Yrkesutbildning Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats..

SFI - Svenska för invandrare i Skara 

Antagning sker kontinuerligt. Ansökan sker via vår webbansökan.

Webbansökan Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades