Personal A-Ö

SFI - Svenska för invandrare

Inskrivning/lärare
Magdalena Segerqvist

Telefon 070-2756553

Utb ledare/lärare
Denise Johansson
Telefon 072 160 03 21

Kultbrygga, SO, IKT
Yamn Al Zobi
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Jenny Augustsson
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Susanne Dahlqvist
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Sofia Mårtensson Jern
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Magnus Norén
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Anne Samuelsson
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Malin Samuelsson
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Lena Söderlund
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Gunilla Widlund
Telefon 0511-XXXXX

Lärare
Susanne Åkerman
Telefon 0511-XXXXX

Grund/Gy

Förstelärare, sva
Maria Mörlund
Telefon 072-1572969

Lärare, sva
Hanna von Wicht
Telefon 0511-XXXXX

Lärare, sva
Sofia Mårtensson Jern
Telefon 0511-XXXXX

Lärare, eng
Misa Bobly
Telefon 0511-XXXXX

Lärare, ma
Carina Davidsson
Telefon 0511-XXXXX

Yrkesutbildning

Förstelärare, VO
Ann-Marie Andersen
Telefon 070-2541963

Lärare, VO
Susanne Fredriksson
Telefon 0511-XXXXX

Lärare, VO
Andrada Paduraru
Telefon 0511-XXXXX

Titel
Namn namn
Telefon 0511-XXXXX

Tite
Telefon 0511-XXXXX

IT

IT-tekniker
Peter Viktorsson
Telefon 0511-32375

IKT-pedagog
Yamn Al Zobi
Telefon 0511-XXXXX

Administration

Rektor 
Sara Barndik
Telefon 0511-32344

Studie- och yrkesvägledare 
Bodil Herrmann
Telefon 0511-32744

Administratör grund/gy
Anna Rådestedt
Telefon 0511-32332

Administratör SFI
Tanja Wuorela
Telefon 0511-32645

Café

Skolvärdinna
Ajtene Podvorica-Stublla 

Telefon 0511-XXXXX


Telefon 0511-XXXXX