< >

SFI - Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som är vuxen invandrare och inte har språkkunskaper i svenska motsvarande slutmålen i SFI.

SFI består av 4 kurser; A—D. Din skolbakgrund i hemlandet, tidigare erfarenheter och egna studiemål avgör din studietakt och vilken av kurserna du läser. Du kan kombinera studier i SFI med vissa studier inom den grundläggande vuxenutbildningen. Undervisningen är kostnadsfri.

Målet för utbildningen är du ska lära dig

  • att läsa och skriva svenska,
  • att anpassa språket till olika mottagare och situationer,
  • ett gott uttal
  • insikter i hur man lär sig språk,
  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
  • att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
  • att förhålla dig till information från olika källor.

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.

I slutet av varje kurs finns nationella prov. På utbildningen i svenska för invandrare är de nationella proven en del av bedömningen.

Denna sida uppdaterades