< >

Särskild utbildning för vuxna/Invux

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Det är dina förutsättningar och behov som avgör på vilket sätt du studerar.

Utbildningen erbjuds genom upphandling hos någon av våra samarbetskommuner. Vänligen kontakta vår studie- och yrkesvägledare på vuxentutbildningen@skara.se för mer information.

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  • är bosatt i landet,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

(Skollagen, 21 kap 11 §)

Behörighet till utbildning på gymnasial nivå

En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  • är bosatt i landet,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
(Skollagen, 21 kap 16 §)

Denna sida uppdaterades