< >

Barnskötare, lärling

Rekommenderade förkunskaper:

  • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Kurserna fördelas över ca 40 veckor och är upplagd på 30% teoretiska studier i skolan och 70% arbetsplatsförlagt lärande, APL, tillsammans med en handledare.

Utbildningen startar med en gemensam introduktion för alla som valt barnskötarutbildningen. I samband med introduktionen genomförs en validering. Du får träffa yrkeslärare och studievägledare för att lägga upp en individuell studieplan efter dina förutsättningar. Den individuella studieplanen kan eventuellt komma att innefatta en orienteringskurs i yrkessvenska och/eller digital kompetens utöver det ordinarie kursupplägget för utbildningen.

Kurser i utbildningen

Programgemensamma kurser

Poäng

Pedagogiskt arbete

200 p

Människors miljöer

100 p

Hälsopedagogik

100 p

Kommunikation

100 p

Barns lärande och växande

100 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet.

Denna sida uppdaterades 2020-03-27

Dela: