Personal A-Ö

SFI - Svenska för invandrare

Grund/Gy

Förstelärare, sva
Maria Mörlund
Mobil 072-157 29 69

Lärare, eng
Maisa Siam

Lärare, ma
Carina Davidsson

Yrkesutbildning

Förstelärare, VO
Ann Marie Andersen
Mobil 070-254 19 63

Lärare, VO
Andrada Paduraru

Studiehandledare

Studiehandledare, somaliska
Ahmed Mohamud Moalin

Studiehandledare, tigrinja
Dehab Tesfaslasie

Studiehandledare, arabiska
Noura Mawed

IT

IT
Peter Viktorsson
Telefon 0511-323 75

Administration

Rektor
Sara Barndik
Telefon 0511-323 44

Studie- och yrkesvägledare
Bodil Herrmann
Telefon 0511-327 44

Verksamhetsledare
Denise Johansson
Mobil 072-160 03 21

Administratör grund/gy
Anna Rådestedt
Telefon 0511-323 32

Administratör SFI
Tanja Wuorela
Telefon 0511-326 45

Café