< >

Studiemedel från CSN

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är en satsning från regeringen för att fler ska få ekonomiska möjligheter att studera.

Satsningen riktar sig till dig mellan 25-56 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Du ska ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande minst 6 månader och inte haft studiemedel de senaste 3 åren.

CSN om studiestartsstöd Länk till annan webbplats.

Studiebidrag och studielån

Utgifter för kurslitteratur, resor, hyra, och andra levnadskostnader kan du finansiera med studiemedel. När du studerar har du rätt att söka studiestöd, det består av en del bidrag och en del lån. Bidragsdelen är en mindre del som inte behöver betalas tillbaka. Behöver du mer pengar än vad bidragsdelen ger dig har du möjlighet att ta ett lån. Lånedelen måste du betala tillbaka när du har avslutat dina studier.

Studiemedlen kan sökas det år du fyller 20 år och t.o.m. det år du fyller 56 men rätten att låna begränsas redan från 45 års ålder. Du behöver studera minst halvtid, 50 procent under tre veckor för att få studiemedel. Du måste alltid ansöka om studiemedel själv.

CSN om deras bidrag och lån Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades