< >

Träblåsinstrument

I träblåsfamiljen ingår klarinett, saxofon, tvärflöjt och blockflöjt.
Blockflöjten är framför allt ett solo- och ensembleinstrument, medan de
andra även ingår i blås- och symfoniorkester.

Du kan se och höra på instrumenten i videoexemplen nedan.

Klarinett

Saxofon

Tvärflöjt

Blockflöjt

Denna sida uppdaterades