< >

Musikteori

Från årskurs 6.

Lär dig musikens grunder så som noter, ackord, gehör och satslära, arrangering och komposition. Undervisningen anpassas efter elevernas behov och önskemål.

Denna sida uppdaterades