< >

Frågor & Svar.

Vem kan delta i Musikskolan?

Vi vänder oss främst till er mellan 4 och 19 år och som är folkbokförda i Skara kommun. I mån av plats tar vi även emot vuxna elever.


När kan jag ställa mitt barn i kö?

Man kan skicka in anmälan ett år innan man vill börja, men det är bra att veta om att på vissa instrument kan kön vara lång. I regel börjar man med instrumentspel i åk 3, men i mån av plats och om instrumentet tillåter kan man få starta tidigare.


Vilka är turordningsreglerna?

Ansökan gäller som ködatum, men med vissa undantag såsom ledig plats på ytterskolorna.


Var sker undervisningen?

Undervisningen sker huvudsakligen i musikskolans lokaler på Stureplan. Om det finns möjlighet kan undervisningen ske på ytterskolorna i Skara kommun att spela under sin skoldag, efter samråd mellan elev, förälder och lärare.


Hur långa/många lektioner är det?

Lektionerna är oftast mellan 20 och 60 minuter beroende på gruppstorlek. Vi följer skolans läsårstider och undervisningen sker i stort sett parallellt.


Kan man få spela i ett band/orkester/ensemble?

De flesta instrumentval erbjuder möjlighet att delta i någon form av ensemble eller orkester.


Kan man hyra instrument?

Man kan som regel hyra stråk- och blåsinstrument under sitt första spelår, sedan får man införskaffa sitt eget instrument. Övriga instrument behöver man ha i samband med kursstart. Prata med din musiklärare så vet du vad som gäller för just dig!


Hur mycket kostar det att spela/hyra ett instrument?

För närvarande är anmälningsavgiften till musikskolan för att spela ett instrument 700 kr/termin och återbetalas inte efter tredje lektionstillfället. Syskonrabatt 100 kr/syskon och termin. Vill man hyra ett instrument kostar det 300 kr/termin.


Sjukanmälan/frånvaro

Sjukanmälan och annan frånvaro görs direkt till din lärare på telefon, sms eller e-post. Dessa uppgifter får du av din lärare i samband med läsårsstart.


Denna sida uppdaterades