< >

Barn- och utbildningskontoret

Chef elevhälsa och öppen förskola/familjecentral
Anette Almqvist
Telefon 0511-325 72

Registrator
Christina Bäcklund
Telefon 0511-325 20

BUN sekreterare
Benjamin Parlic
Telefon 0511-324 99

Förvaltningsadministratör
Christina Ljungström
Telefon 0511-322 97

Ekonom
Therese Johansson
Telefon 0511-320 91

Administratör barnomsorg
Lene Lundberg
Telefon 0511-324 62

Administratör barnomsorg
Linnea Idh
Telefon 0511-322 80

Specialpedagog
Katarina Carlsson
Telefon 0511-322 52

IT-strateg
Anders Vilhelmsson
Telefon 0511-321 38

Denna sida uppdaterades