< >

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Inriktning: Naturvetenskap

NA är ett program för dig som vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden! På NA-programmet är du i en studiemotiverande miljö där det är en härlig stämning och gemenskap bland elever och lärare. NA är mycket mer än bara naturvetenskap!

Är du nyfiken?

Det här programmet ger dig breda kun­skaper inom främst naturvetenskapliga ämnen som matematik, biologi, fysik och kemi men även samhällsvetenskap och språk. Här får du uppleva en öppen och ifrågasättande miljö där du själv kan på­verka din studiesituation.

NA på Katedral

Naturvetenskapsprogrammet på Ka­tedral erbjuder inriktningen Natur där man i årskurs 2 läser fördjupningskurser i biologi, fysik, kemi och matematik. I års­kurs 3 väljer du om du vill fördjupa dig i språk, matematik eller någon annan kurs inom ditt individuella val. Under alla tre åren läser du engelska där du förbereds inför vidare studier på universitet både i Sverige och utomlands.

Labbet - Katedralskolans naturvetenskapliga laboratorium

I skolans instrumentlaboratorium erbjuds du goda möjligheter att arbeta med naturvetenskapliga undersökningar på en hög nivå. Labbet är utrustat med två elektronmikroskop kapabla att förstora bakterier och virus 100 000 gånger. Miljögifter och spårämnen kan vi undersöka med vår atomabsorptionsspektrometer, AAS, som kan mäta långt under de gränsvärden som finns. Det finns också en mycket ambitiös satsning inom astronomi. De avancerade instrumenten kommer att ge dig möjlighet till undersökningar i klass med universitetsnivå.

Navet

Navet är en samlingsplats för elever. Alla mentorer och många lärare har sina ar­betsrum i anslutning till Navet, vilket gör att du lätt kan få hjälp av någon lärare eller din mentor. Navet är en viktig plats för att skapa den goda stämning som råder mellan elever och lärare på Naturvetenskapsprogram­met.

Navet är en samlingsplats för elever.

Din framtid

Det här programmet ger dig breda och djupa kunskaper med behörighet att läsa vidare på universitet och högskolor både i Sverige och utomlands. Utöver naturve­tenskapliga ämnen läser du även historia, samhällskunskap och språk vilket håller även ekonomiska och samhällsveten­skapliga karriärvägar öppna.

Idrott

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU).

Välkommen att kontakta programansva­rig, om du vill veta mer om programmet och/eller komma på ett studiebesök.

Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

Fysik 1a

Kemi 1

Moderna språk

Inriktning, Naturvetenskap

Biologi 2

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4


Programfördjupning, Naturvetenskap

Miljö- och energikunskap

Naturvetenskaplig specialisering

Denna sida uppdaterades