< >

Frånvaro/ledighet Skola24

För alla lektioner gäller obligatorisk närvaro. Antalet frånvarotimmar och tillfällen registreras av lärare och mentorer. Frånvaro som inte är giltig följs upp regelbundet. Om du på grund av ogiltig frånvaro inte anses vara heltidsstuderande rapporterar Katedralskolan till CSN. CSN kan besluta om indraget studiebidrag. Indraget studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som familjen har.

Katedralskolan använder sig av Skola24 för hantera frånvaro och ledighet.

Inloggning i Skola24

Inloggning för vårdnadshavare till skola24 görs med bank-ID på webben eller via mobilappen skola24 (antingen med bankid eller användarnamn)


Vårdnadshavare måste registrera e-postadress och mobilnummer i skola24 på webben. Detta görs under inställningar-Mina inställningar. Detta är viktigt då skolan vid elevens eventuella frånvaro informerar om detta via e-post/sms. Viktigt också för att skolan vid behov ska kunna informera direkt till vårdnadshavare.

Webb inlogg (vårdnadshavare)

Gå till skara-bankid.skola24.se.länk till annan webbplats
Logga in med BankID
Gå till inställningar i vänstermenyn
Registrera e-post samt mobilnummer

MobilApp inlogg

Ladda ner appen för IOSlänk till annan webbplats

Ladda ner appen för Androidlänk till annan webbplats

Det finns två sätt att logga in i mobilappen för skola24.
Med användarnamn och lösenord eller med BankID. 

För att logga in med användarnamn och lösen:

Gå till skara-mobil.skola24.se/länk till annan webbplats
Klicka på ”Aktivera konto för Skola24 MobilApp"
Fyll i din e-postadress

Gå till din inkorg och följ länken i mailet från skola24
Följ alla steg för att slutföra aktiveringen.

Du har nu skapat ett användarnamn och lösen till appen skola24.

I appen söker du fram Skola24 användarkonto
Välj domän skara-mobil.skola24.se
Skriv in det användarnamn och lösen som du valde vid aktiveringen.

För att logga in med BankID

Sök fram Skara och tryck på Logga in.
Du kommer  nu till Skaras sida för inloggning med BankID
Följ instruktionerna och logga in.

(Observera att du i mobilappen inte kan ansöka om ledighet utan endast anmäla frånvaro)

Elever når skola24 via elevdatorn eller appen. 

(För kännedom finns det två appar för skola24, den vita som länkas till ovan är den som det går att logga in med BankID på och en blå variant där endast användarnamn och lösen fungerar)

Frånvaroanmälan/sjukanmälan

Anmälan kan göras via hemsidan, appen eller via telefon.

Används hemsidan eller appen kan man anmäla frånvaro heldag, flera dagar och del av dag. På hemsidan kan man kan också se aktuell frånvaro som finns registrerad på eleven.

Om man istället ringer och anmäler frånvaro kan man bara anmäla hel dag och en dag i taget. Man behöver alltså ringa in och anmäla varje morgon när eleven inte kommer till skolan. Telefon: 0515-436 04

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet görs senast 14 dagar innan ledighet via Skola24 (webben) under Ledighetsansökan.

Denna sida uppdaterades 2020-11-19

Dela: