< >

Information om distansundervisning på Katedralskolan

Katedralskolan har, med anledning av regeringens rekommendation om att stänga alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor och istället bedriva distansutbildning, beslutat att följa dessa rekommendationer. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19.

Undervisning

Från och med onsdagen 18 mars läser samtliga Katedralskolans elever på distans utifrån ordinarie schema. Detta innebär att alla elever och lärare förväntas vara uppkopplade på sin dator under hela lektionspasset.

Inlämningar, uppgifter och planeringar finns i lärplattformen Its Learning.
De virtuella mötena äger rum i Teams.

Teknik och support

Samtliga elever som går på skolan har den tekniska utrustning som de behöver och är väl bekanta med skolans läroplattform.

Om eleverna stöter på tekniska problem, saknar lösenord med mera, har skolan IT-support på plats. Kontakta skolan.

Närvaro

Närvaro tas på lektionerna. Om elev har problem med tekniken för att visa sin närvaro, ta kontakt med läraren på något annat sätt. Detta för att undvika ogiltig frånvaro.

Elev som är sjuk/frånvarande och inte kan följa undervisningen anmäler sin frånvaro som vanligt.

Enskilda möten på skolan

Eleverna har vid behov möjlighet att boka enskilda möten med lärare eller annan personal på skolan. Anmäl besöket i receptionen vid ankomst.

APL

De elever som har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter att vara ute på sin arbetsplats som tidigare (undantag Vård- och omsorgsprogrammet).

Matlådor

[2020-05-06] Lunchlådor för alla gymnasieelever som bor i kommunen

Student/avslutning

Student 2020

Gymnasiesärskolan

All undervisning på gymnasiesärskolan kommer att ske på plats enligt ordinarie schema.

Övrigt

Elev är fortsatt berättigad till studiebidrag under förutsättning att man deltar i distansundervisningen.

Katedralskolans skolledning och personal kommer att göra sitt yttersta för att eleverna ska få distansutbildning av bästa kvalité.

Uppdaterad information om ärendet kommer att läggas ut löpande.

Har du frågor och funderingar – kontakta i första hand mentor.

Vänliga hälsningar,

Skolledningen på Katedralskolan

Denna sida uppdaterades 2020-05-20

Dela: