< >

Information om distans- och närundervisning på Katedralskolan

Katedralskolan har sedan den 11 november bedrivit undervisning via distans och efter utbildningsministerns uttalande har skolledningen nu beslutat att delvis fortsätta med distansundervisning fram till jullovet.

Kan komma att förlängas. 

Undervisning

”Vi säkerställer att all undervisning som sker via distans har god kvalitet. I de fall vi ser att det inte är möjligt kommer vi att bedriva undervisningen på plats i skolan. Det kan exempelvis gälla praktiska kursmoment som är svåra att genomföra på distans eller utifrån individuella förutsättningar där vi ser att eleven fysiskt behöver vara på plats i skolans lokaler och möta undervisande lärare.” säger samordningsrektor Petra Björk.

Om undervisningen bedrivs på plats i skolan eller på distans beslutas av rektor i samråd med undervisande lärare. Eleverna får information om vad som gäller av mentor eller undervisande lärare.

I de fall undervisningen sker i skolans lokaler kommer de allmänna råden och riktlinjerna följas.

Oavsett om undervisningen sker via distans eller på plats i skolan läser samtliga Katedralskolans elever utifrån ordinarie schema. Vid distansundervisningen förväntas alla elever och lärare vara uppkopplade på sin dator med kamera på under hela lektionspasset.

Inlämningar, uppgifter och planeringar finns i lärplattformen Its Learning.
De virtuella mötena äger rum i Teams.

Teknik och support

Samtliga elever som går på skolan har den tekniska utrustning som de behöver och är väl bekanta med skolans läroplattform.

Om eleverna stöter på tekniska problem, saknar lösenord med mera, har skolan IT-support på plats. Kontakta skolan.

Närvaro

Närvaro tas på lektionerna. Om elev har problem med tekniken för att visa sin närvaro, ta kontakt med läraren på något annat sätt. Detta för att undvika ogiltig frånvaro.

Elev som är sjuk/frånvarande och inte kan följa undervisningen anmäler sin frånvaro som vanligt.

Enskilda möten på skolan

Eleverna har vid behov möjlighet att boka enskilda möten med lärare eller annan personal på skolan. Anmäl besöket i receptionen vid ankomst.

APL

De elever som har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter att vara ute på sin arbetsplats som tidigare.

Matlådor till gymnasieelever i Skara kommun

Under perioden då undervisningen sker via distans kan matlåda med dagens lunch samt sallad hämtas på grundskolor i Skara och Götene mellan klockan 11.00-13.00. (Utlämning via skolans lastbrygga)

Dryck och bröd ingår inte.

För att undvika matsvinn - tänk på att det är viktigt att du alltid hämtar din beställda lunch.

För att få lunch vecka 49-51

Från vecka 49 hämtas lunchlådor upp veckovis. Observera att beställning görs en vecka innan hämtning!

Beställ i vår e-tjänstlänk till annan webbplats (BankID krävs)

Lunch vecka 49

  • Beställ senast måndag vecka 48 (23/11) klockan 9.30
  • Hämta måndag vecka 49 på vald skola mellan klockan 11.00-13.00

Lunch vecka 50

  • Beställ senast måndag vecka 49 (30/11) klockan 9.30
  • Hämta måndag vecka 50 på vald skola mellan klockan 11.00-13.00

Lunch vecka 51

  • Beställ senast måndag vecka 50 (7/12) klockan 9.30
  • Hämta måndag vecka 51 på vald skola mellan klockan 11.00-13.00

Gymnasiesärskolan

All undervisning på gymnasiesärskolan kommer att ske på plats enligt ordinarie schema.

Övrigt

Elev är fortsatt berättigad till studiebidrag under förutsättning att man deltar i distansundervisningen.

Katedralskolans skolledning och personal kommer att göra sitt yttersta för att eleverna ska få distansutbildning av bästa kvalitet.

Uppdaterad information om ärendet kommer att läggas ut löpande.

Har du frågor och funderingar – kontakta i första hand mentor.

Vänliga hälsningar,

Skolledningen på Katedralskolan

Denna sida uppdaterades 2020-11-26

Dela: